Ε.Ε.: Ευκαιρίες χρηματοδότησης €1,6 δισ. για καινοτόμες τεχνολογίες το 2023

    Από: Startup Team

Ευκαιρίες χρηματοδότησης, ύψους €1,6 δισ. το 2023, για επιστήμονες και φορείς καινοτομίας με σκοπό την επέκταση πρωτοποριακών τεχνολογιών και τη δημιουργία νέων αγορών, δημιουργεί η Ευρώπη μέσα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας. Όπως προκύπτει από το πρόγραμμα εργασίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (ΕΣΚ) για το 2023, το οποίο ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πάνω από μισό δισ. ευρώ προορίζεται για τεχνολογίες επόμενης γενιάς σε τομείς στρατηγικής σημασίας, όπως η αποθήκευση ενέργειας, η κβαντική, οι ημιαγωγοί και η επισιτιστική ασφάλεια.

Η νέα χρηματοδότηση για το 2023 ενισχύει το αυξανόμενο ιστορικό επιδόσεων του ΕΣΚ, όσον αφορά τη στήριξη τεχνολογιών υψηλού αντικτύπου και νεοφυών επιχειρήσεων. Στην έκθεση αντικτύπου του ΕΣΚ, η οποία δημοσιεύτηκε επίσης επισημαίνεται ότι το ΕΣΚ έχει ήδη στηρίξει 12 εταιρείες “μονόκερους”, έχει παράσχει κίνητρα για επενδύσεις συνέχειας ύψους άνω των €10 δισ. και έχει μοχλεύσει περισσότερο από κατά 2,6 φορές πολλαπλάσιες πρόσθετες επενδύσεις μέσω του Ταμείου του ΕΣΚ.

Το φετινό πρόγραμμα εργασίας περιλαμβάνει διάφορες καινοτομίες και πιλοτικές δράσεις για τη στήριξη του νέου ευρωπαϊκού θεματολογίου καινοτομίας:

– Ένα σύνολο οκτώ προκλήσεων, που αντιμετωπίζουν οι νεοφυείς επιχειρήσεις και οι ΜμΕ προκειμένου, να κατακτήσουν ηγετική θέση παγκοσμίως σε στρατηγικούς τομείς της τεχνολογίας, με προϋπολογισμό για επιχορηγήσεις και επενδύσεις ύψους €525 εκατ.

– Ένα νέο πρόγραμμα για την αύξηση της εισροής καινοτόμων ταλέντων σε νεοφυείς επιχειρήσεις υπερπροηγμένης τεχνολογίας μέσω προσφοράς δυνατοτήτων πρακτικής άσκησης σε πολλά υποσχόμενες/-ους ερευνήτριες και ερευνητές.

– Ενισχυμένη στήριξη σε καινοτόμες γυναίκες, με σύνδεση του μέσου Accelerator του ΕΣΚ με εταιρείες που στηρίζονται από την πρωτοβουλία Women TechEU.

Διαβάστε περισσότερα στο sepe.gr