Αυξάνεται το ποσοστό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που επενδύουν στην καινοτομία

    Από: Startup Team
πηγή: kathimerini.gr

Τη δυνατότητα των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) να καινοτομούν και να συμπεριλαμβάνουν την έρευνα και την ανάπτυξη (R&D) στο επιχειρηματικό τους μοντέλο, στις δεδομένες συνθήκες του οικονομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος, εξετάζει ερευνητική πρωτοβουλία του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένου Μάρκετινγκ Διοίκησης και Οικονομίας του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου του ΤΕΙ Θεσσαλίας.

Η έρευνα δείχνει -μεταξύ άλλων- ότι το 44,6% των επιχειρήσεων εισήγαγαν την περίοδο 2010-2012 κάποιας μορφής καινοτομία, με το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών να είναι οι παραγωγικές επιχειρήσεις και μάλιστα σε ποσοστό τρεις φορές μεγαλύτερο από τις αντίστοιχες εμπορικές (48,3% έναντι 17,2%).

Η ανάλυση έδειξε επίσης ότι όσο μεγαλύτερος είναι ο τζίρος της επιχείρησης τόσο μεγαλύτερη έμφαση δίνεται στην εφαρμογή καινοτομικών διαδικασιών.

Η έρευνα έδειξε ακόμη ότι, κατά μέσο όρο, ο ετήσιος τζίρος (ακαθάριστα έσοδα) των επιχειρήσεων αυτών προέρχεται σε ποσοστό 7,4% από τα νέα προϊόντα/υπηρεσίες που αυτές επένδυσαν στην καινοτομία την παραπάνω περίοδο. Το μεγαλύτερο ποσοστό (15%) του τζίρου των επιχειρήσεων της έρευνας, που προέρχεται από την «επένδυση» στην καινοτομία, αναφέρεται μόνο σε επιχειρήσεις του κλάδου τροφίμων, ενώ οι μισές επιχειρήσεις του κλάδου μεταλλικών κατασκευών αποδίδουν το 11-15% του τζίρου τους στην καινοτομία.

Οσες επιχειρήσεις εισήγαγαν οποιασδήποτε μορφής καινοτομία για διάστημα τριών ετών (2010 – 2012) δαπάνησαν συνολικά 50.000 ευρώ σε ποσοστό 54,8%, ενώ ποσοστό 22,6% δαπάνησαν από 50 – 100.000 ευρώ, το 19,4% από 100 – 500.000 ευρώ και το υπόλοιπο 3,2% πάνω από 1.000.000 ευρώ. Η εταιρεία με το μεγαλύτερο ποσό επένδυσης ανήκει στον κλάδο του μετάλλου. Από τις επιχειρήσεις που έχουν δαπανήσει το παραπάνω διάστημα μεταξύ 100 – 500.000 ευρώ, σε ποσοστό 66,7% ανήκουν στον κλάδο των τροφίμων και ειδών διατροφής.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι για τις καινοτομικές και ερευνητικές τους δραστηριότητες μόνο το 12,3% των επιχειρήσεων της έρευνας έλαβαν κάποια οικονομική ενίσχυση είτε από το κράτος, την περιφέρεια, τις τοπικές αρχές, ή την Ευρωπαϊκή Ενωση, είτε από συγγενείς επιχειρήσεις είτε από άλλες πηγές. Μόνο μία επιχείρηση έλαβε κάποιου είδους ενίσχυση από την Περιφέρεια, σε ποσοστό 10%, στην οποία έχει την έδρα της και αυτή ανήκει στον κλάδο τροφίμων και διατροφής, εμφανίζοντας έναν κύκλο εργασιών 10 εκατ. ευρώ. Οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν σε ευρωπαϊκά προγράμματα και έλαβαν οικονομικές ενισχύσεις (από 10 %- 40%) ανήκουν στους κλάδους των τροφίμων και του μετάλλου και έχουν κύκλο εργασιών 10 εκατ. ευρώ. Επίσης, μία επιχείρηση έλαβε οικονομική ενίσχυση σε ποσοστό 60% από τον κρατικό προϋπολογισμό και ανήκει στον παραγωγικό κλάδο των τροφίμων με τζίρο πάνω από 10 εκατ. ευρώ.

Οι επιχειρήσεις της έρευνας που εισήγαγαν την καινοτομία κατά την περίοδο 2010 – 2013 αφορούν νέα ή βελτιωμένα προϊόντα για τις ίδιες τις επιχειρήσεις σε ποσοστό 23,1%, ενώ αξιοσημείωτα είναι τα ποσοστά 13,8% και 10,8% που αφορούν νέα προϊόντα για την ελληνική αλλά και την παγκόσμια αγορά αντίστοιχα.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
kathimerini.gr