Ανοιχτή Εκδήλωση του το Mediterranean College με θέμα τις δυσκολίες της Εξαγωγικής Δραστηριότητας, ομιλητές από την εταιρεία 5 olive oil

    Από: Startup Team

Το Mediterranean College φιλοξενεί την εταιρία 5 Olive Oil σε μια συζήτηση με το κοινό για τις δυσκολίες της εξαγωγικής δραστηριότητας

Στο Δελτίο Τύπου του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (Σ.Ε.Β.Ε.) της 9ης Σεπτέμβρη 2014, αναφέρεται ότι η Ελληνική εξαγωγική δραστηριότητα καταγράφει πτωτική πορεία τον τελευταίο χρόνο λόγω:

  • της έλλειψης ρευστότητας και κεφαλαίων κίνησης από τις επιχειρήσεις,

  • του υψηλού κόστους χρήματος και

  • της μειωμένης ανταγωνιστικότητας λόγω των συνθηκών στο εσωτερικό επιχειρηματικό περιβάλλον.

Πέρα από την πιθανή αδυναμία της Ελληνικής πολιτείας να στηρίξει την εξαγωγική δραστηριότητα των επιχειρήσεων σε μακροσκοπικό επίπεδο, είναι άξιο διερεύνησης αν υπάρχει η τεχνογνωσία για την κατάκτηση των αγορών εκτός των Ελληνικών συνόρων.

Ο ο κλάδος των τροφίμων και ποτών στη γενικότερη εξαγωγική εικόνα της χώρα

Έκθεση του ΙΟΒΕ αναδεικνύει τη δυναμική που θα μπορούσε να έχει ο κλάδος των τροφίμων και ποτών στη γενικότερη εξαγωγική εικόνα της χώρας. Με δεδομένο ότι ο κλάδος αποτελείται από μικρούς και μεσαίους παραγωγούς και επικεντρώνοντας κυρίως σε αγροτικά και παραδοσιακά προϊόντα, το Mediterranean College ανοίγει τη συζήτηση για τις δυσκολίες που υπάρχουν στην ανάπτυξη εξαγωγικής δραστηριότητας στον εν λόγω κλάδο.

 

Την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου η εκδήλωση από το Mediterranean College

Ανοιχτή Εκδήλωση του το Mediterranean College με θέμα τις δυσκολίες της Εξαγωγικής Δραστηριότητας, ομιλητές από την εταιρεία 5 olive oil

Την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου στις 18.00 το Mediterranean College έχει προγραμματίσει τη διεξαγωγή εκδήλωσης κατά την οποία ο Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας 5 Olive Oil και μέλη αυτής, θα συμμετέχουν σε ανοιχτή συζήτηση με το κοινό της εκδήλωσης. Στην τελευταία θα παρουσιασθούν τα διάφορα προβλήματα που αντιμετώπισε η εταιρία κατά την ανάπτυξη της εξαγωγικής της δραστηριότητας και παράλληλα οι λύσεις που έδωσε. Θα γίνει αναφορά, μεταξύ άλλων, στους τρόπους προσέγγισης μιας ξένης αγοράς, στις δυσκολίες κατά την μεταφορά καθώς και στα διάφορα κόστη που προκύπτουν ανάλογα με τον τελικό προορισμό. Στο πάνελ της συζήτησης θα συμμετέχουν:

  • ο Ιωάννης Σόμπολος: Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου,

  • ο Δημήτρης Παναγιωτίδης: Υπεύθυνος Marketing και Επικοινωνίας,

  • ο Ιωάννης Χρηστίδης: Υπεύθυνος Πωλήσεων,

  • ο Αλέξανδρος Αβάνογλου: Υπεύθυνος Ποιοτικού Ελέγχου και

  • η Βιβή Νέστορα: Γραμματεία Διοίκησης.

Τελικός στόχος της εκδήλωσης είναι να συμμετέχει το κοινό σε μια ανοιχτή συζήτηση με τους καλεσμένους του πάνελ της 25ης Σεπτέμβρη και μέσω των ερωτήσεων που θα τεθούν να διατυπωθούν τα best practices που ακολούθησε η εταιρία 5 Olive Oil στη μέχρι σήμερα επιτυχημένη πορεία της.