Το Erasmus ανοίγει νέους ορίζοντες σε επίδοξους, νέους και έμπειρους επιχειρηματίες

    Από: Startup Team

Το Erasmus για Νέους Επιχειρηματίες είναι ένα πρόγραμμα διασυνοριακής ανταλλαγής που ξεκίνησε το 2009 με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το οποίο προσφέρει σε νέους ή φιλόδοξους επιχειρηματίες την ευκαιρία να αποκομίσουν γνώσεις από έμπειρους επιχειρηματίες οι οποίοι διευθύνουν μικρές επιχειρήσεις σε κάποια από τις συμμετέχουσες στο πρόγραμμα χώρες. Η ανταλλαγή εμπειριών πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της παραμονής (1-6 μήνες) κοντά στον έμπειρο επιχειρηματία (επιχειρηματίας υποδοχής), γεγονός που βοηθά το νέο επιχειρηματία να αποκτήσει τις απαραίτητες δεξιότητες για τη διοίκησης μίας μικρής επιχείρησης.

Ο επιχειρηματίας υποδοχής ωφελείται από τις νέες προοπτικές που παρέχονται για την επιχείρησή του/ της και αποκτά την ευκαιρία να συνεργαστεί με εταίρους από άλλες χώρες ή να ενημερωθεί για νέες αγορές. Η διαμονή χρηματοδοτείται κατά ένα μέρος από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Είτε είστε νέοι είτε ιδιαίτερα έμπειροι επιχειρηματίες, το πρόγραμμα μπορεί να παράσχει ισχυρή προστιθέμενη αξία στην επιχείρησή σας: στα πιθανά οφέλη περιλαμβάνεται η ανταλλαγή γνώσης και εμπειρίας, οι ευκαιρίες δικτύωσης στην Ευρώπη, οι νέες εμπορικές σχέσεις ή οι νέες αγορές στο εξωτερικό.

Για να μπορέσετε να συμμετάσχετε ως νέος επιχειρηματίας, θα πρέπει να έχετε ιδρύσει την επιχείρησή σας τα τελευταία 3 χρόνια, είτε να έχετε ήδη ένα επιχειρηματικό σχέδιο που να αποδεικνύει τη σοβαρή πρόθεσή σας να ιδρύσετε επιχείρηση. Αν είστε επιτυχημένος και έμπειρος επιχειρηματίας ή ιδιοκτήτης μιας μικρής επιχείρησης, ενδέχεται να πληροίτε τις προϋποθέσεις για την υποδοχή ενός νέου επιχειρηματία.

Πώς να υποβάλετε αίτηση συμμετοχής:

Εγγραφείτε μέσω διαδικτύου
Επιλέξτε ένα σημείο επαφής στη χώρα διαμονής σας

Για την υποβολή της αίτησης θα χρειαστείτε τα ακόλουθα:

  • συμπλήρωση αίτησης με πλήρη αιτιολόγηση
  • βιογραφικό (CV)
  • επιχειρηματικό σχέδιο-business plan (για νέες επιχειρήσεις)

 

Σημεία Επαφής

Το πρόγραμμα συντονίζουν σε κάθε χώρα της ΕΕ ενδιάμεσοι φορείς που έχουν επιλεγεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και λειτουργούν ως τοπικά σημεία επαφής. Αυτοί οι φορείς θα σας καθοδηγούν καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος και θα σας καταβάλουν το ποσό της χρηματοδοτικής βοήθειας.

Η Ακαδημία Επιχειρηματικότητας είναι ένας από τους ενδιάμεσους φορείς στην Ελλάδα για το πρόγραμμα Erasmus Νέοι Επιχειρηματίες.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υπεύθυνη του προγράμματος κα Αλίκη Αναγνώστη στη διεύθυνση: partnerships@akep.eu

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επισκεφθείτε τον ιστότοπο:

www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=el

 

Erasmus για Νέους Επιχειρηματίες:

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανταλλαγής για επιχειρηματίες