Οι ανάγκες των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων

    Από: Startup Team
πηγή: entre.gr

Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), είναι η βασική μορφή φορέων της κοινωνικής οικονομίας και μπορούν να αναπτυχθούν σε οποιοδήποτε τομέα της οικονομίας, εφόσον προάγουν το συλλογικό συμφέρον, την κοινωνική ευημερία, την τοπική ανάπτυξη και την απασχόληση. Η σύσταση και η βιωσιμότητα τους στηρίζεται πάνω σε αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, πολλές τέτοιες προσπάθειες ακυρώνονται στην πράξη ή οδηγούνται σε αδράνεια. Η γνώση και η κατάρτιση των ενδιαφερομένων για τις διαστάσεις και τα χαρακτηριστικά της κοινωνικής οικονομίας είναι περιορισμένη.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι ενδιαφερόμενοι δεν γνωρίζουν πως να υλοποιήσουν το όραμά τους. Είναι προφανής λοιπόν η σπουδαιότητα της εκπαίδευσης για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας.

Οι σύμβουλοι κοινωνικής οικονομίας είναι ειδικοί εμπειρογνώμονες που ενημερώνουν και καθοδηγούν τους ενδιαφερόμενους στη διαδικασία της σύστασης και της λειτουργίας μιας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
entre.gr