Ψηφιακές δεξιότητες που θα σε οδηγήσουν στην επιτυχία

    Από: Startup Team
πηγή: entre.gr

Tην Τετάρτη στις 26 Απριλίου, στην πόλη της Λάρισας, έλαβε χώρα στα πλαίσια του έργου Erasmus+ «Pathways for Employ», η 2η στην σειρά συνάντηση των εταίρων από την Ισπανία, την Λετονία, την Ιρλανδία και το Βέλγιο, όπου τους υποδέχτηκαν τα μέλη του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας.

Η συνάντηση ξεκίνησε, με  τα ευρήματα του κάθε εταίρου από την έρευνα που διεξήχθη αναφορικά με τον εντοπισμό και την αναγνώριση των ψηφιακών δεξιοτήτων με βάση το πλαίσιο DIGCOMP ως σημείο αναφοράς, το οποίο λαμβάνει υπόψη του την ψηφιακή επάρκεια των πολιτών, που απαιτείται από οποιοδήποτε άτομο θέλει να γίνει επιχειρηματίας ή επιθυμεί να εργάζεται εξ’ αποστάσεως ανεξαρτήτου του τομέα δραστηριότητας και στις δύο περιπτώσεις.

Στα πλαίσια της συνάντησης, πραγματοποιήθηκε ένα πολύωρο εργαστήριο στο οποίο μελετήθηκαν και αναλύθηκαν οι ψηφιακές δεξιότητες των δυο προφίλ.

Ορισμένες από τις κύριες και βασικές ψηφιακές δεξιότητες τις οποίες χρειάζεται να έχει ένα άτομο που επιθυμεί να γίνει επιχειρηματίας ή να εργάζεται εξ’ αποστάσεως με την χρήση υπολογιστή και τις οποίες ανέδειξε η έρευνα είναι οι εξής:

  • Η αλληλεπίδραση και η επικοινωνία τους μέσω ψηφιακών τεχνολογιών
  • Ο διαμοιρασμός δεδομένων και ψηφιακού περιεχομένου μέσω της τεχνολογίας
  • Η επίλυση τεχνικών προβλημάτων και η προστασία της ψηφιακής ταυτότητας
  • Η χρήση ψηφιακών εργαλείων και καινοτόμων ψηφιακών διαδικασιών και μεθόδων
  • Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη σαφών οδηγιών για την κατανόηση ενός υπολογιστικού συστήματος
  • Η αναγνώριση και η κατανόηση πνευματικών δικαιωμάτων και αδειών χρήσης σε δεδομένα και πληροφορίες που διαμοιράζονται ψηφιακά
  • Η λήψη μέτρων ασφαλείας και η προστασία προσωπικών δεδομένων
  • Η ορθή χρήση των μέσων τεχνολογίας σε ό, τι αφορά την ανάκτηση, αξιολόγηση, αποθήκευση, παραγωγή, παρουσίαση και ανταλλαγή πληροφοριών
διαβάστε περισσότερα εδώ:
entre.gr