4 βασικά συστατικά για επιτυχημένο Inbound Marketing

    Από: Startup Team
πηγή: suit.gr

To Inbound Marketing είναι ένας σχετικά καινούργιος τρόπος προβολής ενός brand. Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές μεθόδους marketing, εμβαθύνει στα χαρακτηριστικά των πιθανών πελατών. Επιπρόσθετα, δίνει μεγάλη βαρύτητα στο περιεχόμενο που επικοινωνείται στις πλατφόρμες που παρουσιάζεται το brand. Πιο συγκεκριμένα, σχετίζεται με τις μεθόδους που χρησιμοποιεί το εκάστοτε brand για να τραβήξει την προσοχή των καταναλωτών. Επομένως, δε δίνει τόσο βάρος στον όγκο των ενεργειών, αλλά στην ποιότητα του περιεχομένου τους. Δεν πρόκειται για μια διαφορετική πρακτική από το Digital Marketing αλλά για μια υποκατηγορία του, γι΄αυτό και περιλαμβάνει κάποιες από τις διαδικασίες του. Θεωρητικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι στον αντίποδά του υπάρχει το Outbound Marketing, το οποίο αντικατοπτρίζει τους παραδοσιακούς τρόπους προώθησης (direct mail, ραδιόφωνο, διαφημίσεις στην τηλεόραση κλπ). Παρακάτω θα αναλύσουμε τα βασικά στοιχεία ενός επιτυχημένου Inbound Marketing, τα οποία είναι απαραίτητα σύμφωνα με την ισχύουσα μεθοδολογία του.

1. Προσέλκυση Πελατών

Το νούμερο 1 για την επιτυχή παρουσία του brand/εταιρίας είναι η προσέλκυση νέων πελατών στον εκάστοτε ιστότοπο ή σε οποιοδήποτε άλλο μέσο έχει παρουσία (facebook, twitter, youtube κλπ). Δεν εννοούμε βέβαια προσέλκυση οποιονδήποτε πελατών, αλλά αυτών που ενδιαφέρονται για το brand μας και είναι σχετικοί πάνω στον τομέα που δραστηριοποιούμαστε. Με λίγα λόγια δε θέλουμε να έχουμε στη βάση των επισκεπτών μας έναν μεγάλο αριθμό ανθρώπων οι οποίοι δεν θα νοιάζονται ιδιαίτερα για το τι κάνουμε, αλλά ένα ποιοτικό σύνολο ανθρώπων οι οποίοι θα μπορούν να είναι leaders και influencers για τους σωστούς λόγους. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσα από διάφορες πρακτικές όπως :

 • Newsletters
 • Videos
 • E-Books
 • SEO
 • Podcasts
 • Blogs και άλλες μορφές content marketing.

2. Μεταστροφή στον ρόλο των επισκεπτών

Από τη στιγμή που η σελίδα μας έχει προσελκύσει το σωστό κοινό θα πρέπει να τους μετατρέψουμε σε potential clients. Τον στόχο αυτό μπορούμε να τον επιτύχουμε γρηγορότερα και αποτελεσματικότερα μόνο αν προσωποποιήσουμε τους επισκέπτες μας στο μέσο το οποίο επιλέγουν εκείνοι να προσεγγίσουν το brand μας.

3. Μετατροπή των potential clients σε πελάτες

Αφού έχουμε επιτύχει τους 2 παραπάνω στόχους μπαίνουμε στην τελική ευθεία και πρέπει να μετατρέψουμε τους απλούς επισκέπτες οι οποίοι έχουν δείξει αυξημένο ενδιαφέρον για εμάς σε πελάτες. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν είναι κάτι ιδιαίτερα δύσκολο καθώς από τις παραπάνω πρακτικές έχουμε τα προφίλ τους με αρκετές λεπτομέρειες. Μπορούμε να το καταφέρουμε με συγκεκριμένα εργαλεία όπως :

 • CRM system
 • Marketing Automation

4. Διατήρηση database πελατών

Σύμφωνα με τη μεθοδολογία του Inbound Marketing δε φτάνει μόνο να μετατρέψουμε τους επισκέπτες μας σε πελάτες αλλά και να τους διατηρήσουμε. Το ιδανικό φυσικά θα ήταν να τους προσφέρουμε μια εμπειρία ή ένα προϊόν σε αυτούς, ώστε να μας προωθήσουν και σε άλλους. Την παραπάνω συνθήκη θα μπορούσαμε να την υλοποιήσουμε με:

 • Τηλεφωνήματα για να αξιολογήσουμε την εμπειρία των πελατών
 • E-mail για την αξιολόγησή μας
 • Έρευνες για τη γνώμη των πελατών και διόρθωση αστοχιών
 • Έλεγχος Social Media για βελτίωση των παροχών/προϊόντων μας.

Γενικότερα, η στρατηγική του Inbound Marketing απαιτεί προσήλωση και έχει ένα ρίσκο. Αυτό είναι σε αντίθεση με τις παραδοσιακές τεχνικές, στις οποίες υπάρχει ένα μικρό περιθώριο λάθους. Το ρίσκο αυτό υπάρχει καθώς η επικοινωνία με τους πελάτες γίνεται πιο προσωπική και από ποικίλα μέσα ταυτόχρονα. Σημαντικά εργαλεία σε αυτή τη μέθοδο αποτελούν τα analytics που μας βοηθούν να μάθουμε περισσότερες πληροφορίες για το κοινό μας. Για να υπάρξουν τα επιθυμητά αποτελέσματα, η οργάνωση και γενικότερα η στρατηγική θα πρέπει να γίνεται από γνώστες του είδους. Αυτοί δεν είναι άλλοι από τους εξειδικευμένους marketers στα agencies. Άλλωστε, δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος προώθησης του brand σου από την καλή διαφήμιση που μπορεί να προσφέρει ένας ικανοποιημένος πελάτης. Όταν αυτός δε έχει φτάσει σε εσένα με ένα natural way (μέσω του Inbound Marketing) και όχι με πιεστικό τρόπο, αυτό είναι το ιδανικό.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
suit.gr