21ος Αιώνας και Marketing: 3 Σύγχρονα Προβλήματα

    Από: Startup Team
πηγή: suit.gr

Ο 21ος αιώνας έφερε τεράστιες αλλαγές στη λειτουργία των επιχειρήσεων με τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας να αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα αυτών. Αν και η εξέλιξη αυτή δε δύναται να οριστεί ως θετική ή αρνητική, οι αλλαγές δημιούργησαν νέα ζητήματα ή προβλήματα καθώς και πίεσαν για αναπροσαρμογές. Ο  τομέας του marketing βρέθηκε αντιμέτωπος με νέες προκλήσεις που ακόμα και σήμερα δυσκολεύεται να κατανοήσει και να αντιμετωπίσει. Ας δούμε αναλυτικά τα κυριότερα ζητήματα:

Επιλέγεις το προϊόν ή υπηρεσία με το μεγαλύτερο κέρδος

Η ανάπτυξη της τεχνολογίας επέτρεψε στις επιχειρήσεις την ευκαιρία απόκτησης πρόσβασης σε μεγαλύτερο αριθμό προϊόντων και υπηρεσιών, ακόμα και αν δεν ανταποκρίνεται πλήρως στο concept του brand. Αν και η προσαρμογή μπορεί να είναι εφικτή και επιτυχημένη, το ζήτημα του προσανατολισμού παραμένει. ΤΙ εννοούμε με αυτό;

Ένα τεράστιο ζήτημα που έχει προκύψει είναι ο αποπροσανατολισμός του κεντρικού concept του brand λόγω της εισόδου νέων προϊόντων ή υπηρεσιών. Μία τέτοια αλλαγή μπορεί να επιφέρει οφέλη στην αρχή  αλλά με την πάροδο του χρόνου οι πελάτες θα στραφούν γενικευμένα στην πλειοψηφία των προϊόντων χωρίς να δίνεται σημασία στο κεντρικό προϊόν ή υπηρεσία. Ως αποτέλεσμα, αυτό μπορεί να επιφέρει αύξηση των κερδών στα νέα προϊόντα ή υπηρεσίες, αλλά και μείωση ή στασιμότητα των κερδών στο κεντρικό προϊόν του brand χάνοντας τον χαρακτήρα του απέναντι στους καταναλωτές.

Ισορροπία concept brand με νέα trend

Σε συνέχεια του προηγούμενου ζητήματος, μία περαιτέρω αλλαγή που δημιούργησε προβληματισμό στον τομέα του marketing είναι τα νέα trends. Η μόδα αλλάζει συνεχώς και οι  προσαρμογές των εκάστοτε concept είναι σχεδόν επιτακτικές. Το πρόβλημα που επήλθε εξαιτίας αυτού του παράγοντα είναι «το μπέρδεμα» του καταναλωτή με το τι πρεσβεύει ή  προσφέρει η επιχείρηση. Θα ήταν καταστροφικό για ένα brand να χάσει τον χαρακτήρα του (μέσα από τον οποίο το έμαθε ο καταναλωτής) στο βωμό μίας μόδας που μπορεί να διαρκέσει για πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Αυτό θα αλλοιώσει την εικόνα της εταιρίας ενώ θα αποπροσανατολίσει και τον καταναλωτή από το τι ουσιαστικά παρέχει το brand σε αυτούς. Η ισορροπία ακόμα και για τις μεγάλες εταιρίες αποτελεί ζήτημα προς διερεύνηση και επίλυση, πόσο μάλλον για τις μικρότερες που υστερούν σε εξειδικευμένο προσωπικό.

Ψηφιακή προσαρμογή σύγχρονων εταιριών

Η ψηφιακή εποχή έχει προσφέρει τεράστια οφέλη στην ανθρωπότητα, τόσο ατομικά όσο και επιχειρησιακά. Μολαταύτα, η κακή διαχείριση των ψηφιακών μέσων έχει επιφέρει αμφιλεγόμενα αποτελέσματα. Αυτό οφείλεται κυρίως στην ανεπάρκεια γνώσεων για την ορθή διαχείριση των εργαλείων προώθησης στο ψηφιακό σύμπαν με συνέπεια τόσο την λανθασμένη προώθηση από άποψη περιεχομένου όσο και από άποψη καταναλωτικού στόχου. Αυτό δεν συμβαίνει στις μεγάλες επιχειρήσεις αλλά κυρίως στα μικρότερα brands που αδυνατούν να χειριστούν ορθά τα promoting tools και ουσιαστικά υπονομεύουν τα προϊόντα τους ή και το ίδιο τους το brand.

Συμπερασματικά, οι ψηφιακές εξελίξεις εισήγαγαν νέα δεδομένα τα οποία οι επιχειρήσεις δυσκολεύτηκαν να κατανοήσουν γρήγορα, με αποτέλεσμα να μεγαλώσει το χάσμα και να διαιωνιστεί το πρόβλημα με την εξάπλωσή του να επηρεάζει ακόμα περισσότερο την κατανόηση των ολοένα και αυξανόμενων νέων προκλήσεων.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
suit.gr