ABB: Καινοτόμες λύσεις για την κλιματική κρίση μέσω του προγράμματος C.R.E.T.O.N.

    Από: Startup Team
  • Η ABB κατέθεσε πρόταση για χρηματοδότηση από την ΕΕ στα πλαίσια της δράσης “Climate Change Mitigation and AdaptationStandard Action Projects” που υπάγεται στο πρόγραμμα LIFE.
  • Η πρόταση αφορά στη δημιουργία καινοτόμων, online εργαλείων για την αντιμετώπιση προβλημάτων από την κλιματική κρίση.
  • Προτείνεται ακόμα η ανάπτυξη ενός πρότυπου συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για ακραία καιρικά φαινόμενα.

Η ABB Α.Ε έχοντας πλήρη επίγνωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, κατέθεσε ως συντονιστής, πρόταση χρηματοδότησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της πρόσκλησης “Climate Change Mitigation and Adaptation – Standard Action Projects” του προγράμματος “Programme for the Environment and Climate Action (LIFE)”.

 

Μια συνεργατική προσπάθεια

Η πρόταση, την οποία συντονίζει ο Τομέας Βιομηχανικού Αυτοματισμού της ΑΒΒ Α.Ε. (PA – Process Automation) / Division: PAPI (Process Industries) / Τμήμα Water&Wastewater), με συντονιστή τον κ. Άγγελο Χασιώτη, αποτελεί μια συνεργατική προσπάθεια με σημαντικούς εταίρους όπως το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μέσω της Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, με επικεφαλή τον Γενικό Γραμματέα κ. Ευθύμιο Μπακογιάννη, που θα λειτουργήσει ως συντονιστής των 6 Δήμων της Ελλάδας (Αθηναίων, Θεσσαλονίκης, Τρικκαίων, Ιωαννιτών, Κοζάνης, Καλαμάτας) οι οποίοι συμμετέχουν στην δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Cities Mission” με σκοπό να καταστούν κλιματικά ουδέτερες και “έξυπνες πόλεις” μέχρι το 2030. Την επιστημονική καθοδήγηση του project έχουν το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, μέσω του Εργαστηρίου Κλιματολογίας και Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος, με επικεφαλή τον καθ. Παναγιώτη Νάστο και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, μέσω της Μονάδας Βιώσιμης Κινητικότητας της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, με επικεφαλή τον ομότιμο καθηγητή Θάνο Βλαστό. Στην ομάδα έργου συμμετέχουν επίσης μικρότερες εταιρείες που δραστηριοποιούνται τοπικά στους Δήμους και θα υποστηρίξουν με την τεχνογνωσία τους το αντικείμενο της ανάπτυξης καινοτόμων λύσεων και λογισμικών.

 

Το βασικό περιεχόμενο της πρότασης

Η πρόταση αφορά στη δημιουργία καινοτόμων διαδικτυακών εργαλείων, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε Δήμο ή Τοπικό Οργανισμό, προκειμένου να αναγνωριστούν και να προσδιοριστούν οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης σε τοπικό επίπεδο και στην συνέχεια να δοθούν λύσεις για την πρόβλεψη ή την αντιμετώπιση σχετικών συμβάντων. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη των εργαλείων αυτών θα βασιστεί στη χρήση σύγχρονων τεχνικών σχεδιασμού (co-creation) και εργαστηρίων (workshops), μέσω συνεργατών και Δήμων. Θα λαμβάνει δε υπόψη την ανάγκη αλλαγής ή προσαρμογής των σχεδίων πόλεων λόγω της κλιματικής κρίσης. Στην πρόταση περιλαμβάνεται επίσης η ανάπτυξη ενός καινοτόμου συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης, που θα χρησιμοποιεί επιτόπιες μετρήσεις, προσομοιώσεις και προβλέψεις, για να βοηθήσει τους Δήμους και τους Τοπικούς Οργανισμούς να προετοιμάσουν δράσεις κατά των ακραίων καιρικών φαινομένων και να προσαρμοστούν στην κλιματική αλλαγή. Επιπλέον, με την υποστήριξη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα συζητηθούν τοπικές πολιτικές για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, καθώς κάθε Δήμος έχει ιδιαίτερα προβλήματα προσαρμογής που πρέπει να αντιμετωπιστούν.

 

Η αξία της πρότασης

Με περισσότερο από το ήμισυ του παγκόσμιου πληθυσμού να ζει σε αστικά κέντρα, στις πόλεις και τις μητροπολιτικές περιοχές παρατηρούνται αυξημένες εκπομπές άνθρακα, υπερκατανάλωση ενέργειας, πυκνά δίκτυα μεταφορών, συσσώρευση κτιρίων και βιομηχανιών, κ.α. που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής των πολιτών, αλλά και την ισορροπία των γύρω αγροτικών και περιαστικών περιοχών. Για τον λόγο αυτό, η κλιματική κρίση πρέπει να αντιμετωπιστεί, αρχικά εντός των πόλεων, με τη συμμετοχή πολιτών που μοιράζονται διαφορετικούς ρόλους.

Στόχος της πρότασης είναι να υποστηρίξει τις 6 ελληνικές πόλεις να καταρτίσουν το κλιματικό τους σύμφωνο και να κινητοποιήσουν δράσεις με στόχο μια προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή που θα υποστηρίζει την κλιματική ουδετερότητα.

Ο προϋπολογισμός της πρότασης αγγίζει τα 4 εκατομμύρια ευρώ. Η αξιολόγηση της πρότασης αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως τον ερχόμενο Μάρτιο.