Αισθητή βελτίωση στην ελληνική αγορά Πληροφορικής

    Από: Startup Team

Αισθητή βελτίωση παρουσιάζει ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στην Πληροφορική και Ανάπτυξη Λογισμικού. Ο δείκτης διαμορφώθηκε τον Νοέμβριο στις 108,2 μονάδες (από 101,7 τον Οκτώβριο), σε οριακά χαμηλότερο επίπεδο από πέρυσι (όταν κινούνταν στις 108,7 μονάδες).

Σύμφωνα με την έκθεση οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ για τον Νοέμβριο, οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων ενισχύονται ελαφρά κερδίζοντας 10 μονάδες, ενώ παράλληλα οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα ζήτηση διαμορφώνονται στις +23 (από +19) μονάδες.

Οι δε προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη πορεία της ζήτησης στον κλάδο της Πληροφορικής και Ανάπτυξης Λογισμικού ενισχύθηκαν ελαφρά και διαμορφώθηκαν στις +46 μονάδες (από +38 μονάδες τον Οκτώβριο). Αντίθετα οι θετικές προβλέψεις για την απασχόληση εξασθένισαν και από τις +38 μονάδες διαμορφώθηκαν στις +23 μονάδες.

Ταυτόχρονα ενισχύονται οι πληθωριστικές τάσεις για τις τιμές (στις +15 μονάδες από +6 μονάδες το σχετικό ισοζύγιο). Σύμφωνα πάντα με το ΙΟΒΕ, το 23% των επιχειρήσεων δηλώνει απρόσκοπτη επιχειρηματική λειτουργία, με το 19% των επιχειρήσεων να αναφέρεται σε ανεπάρκεια εργατικού δυναμικού, το 15% σε ανεπάρκεια κεφαλαίων κίνησης, το 23% (από 19%) σε χαμηλή ζήτηση, ενώ το 8% των επιχειρήσεων επισημαίνει παράγοντες σχετικούς με τις τρέχουσες εξελίξεις ως βασικό πρόσκομμα στη λειτουργία της.

Διαβάστε όλο το άρθρο στο sepe.gr