Χρυσή Visa & Επενδύσεις

    Από: Startup Team

Στην 4η Σύνοδο Ευρώ-Αραβικής Συνεργασίας στο Μέγαρο Μουσικής, ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν για τη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των δύο μερών ήταν και η διευκόλυνση της λεγόμενης Golden Visa.

Στο σχετικό workshop που διεξήχθη στις 29/10/2019, η προσέγγιση που δόθηκε ήταν κατά κύριο λόγο η χορηγία της Golden Visa μέσω του Real Estate. Μόνο μια εταιρία ξεχώρισε και προσέγγισε το θέμα της Golden Visa μέσω της ολοκληρωμένης προσέγγισης “Alternative Citizenship”.

Η προσέγγιση αυτή συμπεριλαμβάνει πέραν των ακινήτων και τις χρηματαγορές όπως τα εταιρικά ομόλογα, κυβερνητικά ομόλογα και αμοιβαία κεφάλαια.

Μια σημαντική διαφορά στη μέχρι σήμερα προσέγγιση της έκδοσης της Χρυσής Βίζας, είναι ότι η First Zurich Trust AG αναζητεί τις προθέσεις των ενδιαφερόμενων και τους στόχους τους για την απόκτηση αυτής. Θέτει ερωτήματα στο σύνολο των υπηρεσιών μιας τέτοιας λύσης όπως και ορίζει η επικεφαλίδα του Multi-Generational Wealth Planning.

Η προσέγγιση αυτή χρησιμοποιεί αρχές της χρηματοπιστωτικής αγοράς, όπως είναι το KYC “Know your Client”. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγονται δυσάρεστες εκπλήξεις, όπως είναι η εκχώρηση Κυπριακού Διαβατηρίου σε έναν από τους πλέον καταζητούμενους επιχειρηματίες στον κόσμο, κ. Τζό Λόου, που την απέκτησε μέσω προγραμμάτων Χρυσής Βίζας στην Κύπρο, χωρίς να διευρευνηθούν οι προθέσεις του.

Συνοψίζοντας, η First Zurich Trust AG προσεγγίζει το θέμα μέσω μιας ολοκληρωμένης υπηρεσίας, Multi-Generational Wealth Planning & των αρχών του KYC, όπως και εφαρμόζονται στον χρηματοοικονομικό τομέα.