Διεκδίκησε υποτροφίες για το Female Founders Hub του Women On Top!

    Από: Startup Team
Women On Top

Το Women On Top, με την υποστήριξη του Γραφείου Εκπαιδευτικών και Πολιτιστικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, εξασφάλισε 60 υποτροφίες για να υποδεχτεί νέα μέλη στην κοινότητα του Female Founders Hub.

Το Female Founders Hub, η κοινότητα ανάπτυξης & αλληλουποστήριξης γυναικών επιχειρηματιών του Women On Top είναι για γυναίκες επιχειρηματίες με 3+ χρόνια επιχειρηματικής δραστηριότητας που θέλουν να αναπτυχθούν προσωπικά και επαγγελματικά, να ωφεληθούν και να συνεισφέρουν σε μια κοινότητα με όραμα, έτοιμες να κάνουν το μεγάλο βήμα και να επιτύχουν τους στόχους που θα θέσουν για την επιχείρησή τους.

Οι ενδιαφερόμενες, για να διεκδικήσουν μία από τις υποτροφίες του FFH που θα τους προσφέρει ευκαιρίες επιμόρφωσης, ενδυνάμωσης και δικτύωσης, καθώς και δυνατότητες πρόσβασης σε χρηματοδότηση, mentoring και coaching, θα πρέπει να συμπληρώσουν τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος έως τις 1/10.