Εάν συνεχίσετε να κάνετε αυτά στο γραφείο, δεν θα πάρετε ποτέ προαγωγή

    Από: Startup Team

Ιδανικά, η προσωπικότητα του καθενός δεν θα έπρεπε να παίζει ρόλο στο αν θα πάρετε ή όχι προαγωγή και συνεπώς μεγαλύτερες ευθύνες και μισθό. Τις περισσότερες φορές όμως η προσωπικότητα έρχεται δεύτερη μετά τις επαγγελματικές ικανότητες και λαμβάνεται σοβαρά υπόψιν από τους ανωτέρους σας.

Υπάρχουν μερικές πολύ αρνητικές συνήθειες που οι περισσότεροι από εσάς ίσως θα έχετε παρατηρήσει ότι κάνετε ή κάνατε στο παρελθόν και σας στέρησαν την ευκαρία να ανελιχθείτε επαγγελματικά. Δείτε παρακάτω τα έξι σημαντικότερα λάθη που κάνετε και πλήττετε το εργασιακό σας προφίλ.

6. Υπεροψία