Εντυπωσιακή αύξηση κατά 60% ανακοίνωσε η Freedom Holding Corp. για τα ετήσια έσοδά της που έφτασαν στα 565 εκ δολάρια ΗΠΑ

    Από: Startup Team

Η μητρική εταιρεία της Freedom Finance Europe Ltd δημοσίευσε τα οικονομικά της αποτελέσματα για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Μαρτίου 2022. Η εταιρεία παρουσίασε αύξηση κατά 60% στα καθαρά έσοδα, τα οποία ανήλθαν σε 565 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. Το 78% των συνολικών καθαρών εσόδων (437,7 εκατ.) προέρχονται από την Freedom Finance Europe, το ευρωπαϊκό παράρτημα της εταιρείας.

Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 48%, ανερχόμενα σε 211,3 εκατ. δολάρια. Τα κέρδη ανά μετοχή, με βάση έναν σταθμισμένο μέσο αριθμό 59 εκατ. μετοχών, ήταν 3,56 δολάρια για το προηγούμενο έτος.

Τα έσοδα από χρηματιστηριακές αμοιβές και προμήθειες αυξήθηκαν κατά 59% ανερχόμενα στα 432 εκατ. δολάρια. Τα έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 197%, φτάνοντας στα 92 εκατ. δολάρια. Τα στοιχεία ενεργητικού και το παθητικό της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 902 και 670 εκατομμύρια δολάρια αντίστοιχα.

Κατά την 31η Μαρτίου 2022, είχαν ανοιχτεί περίπου 410.000 λογαριασμοί πελατών συνολικά στην εταιρεία, το οποίο ισοδυναμεί με αύξηση κατά 41%, σε σύγκριση με τον αριθμό των λογαριασμών πελατών του αντίστοιχου διαστήματος πέρσι.

Ο επικεφαλής της Freedom Holding Corp. Timur Turlov, δήλωσε: «Παρά την σοβαρή γεωπολιτική κρίση, η οποία έπληξε όλες τις παγκόσμιες αγορές, ολοκληρώσαμε το 2022 με καλές επιδόσεις. Η παρουσία μας στην Ευρώπη εμφανίζει εντυπωσιακά αποτελέσματα και επεκτείνουμε τη γεωγραφική μας παρουσία στην ΕΕ ανοίγοντας νέα γραφεία. Έχουμε μεγάλα και φιλόδοξα σχέδια ανάπτυξης προς όλες τις κατευθύνσεις και η ομάδα μας έχει μπροστά της πολλή δουλειά για να τα υλοποιήσει».