Εστιάζοντας στην εκμάθηση στο χώρο εργασίας και στην ενδυνάμωση των γυναικών

    Από: Startup Team

Αυξάνει την απασχολησιμότητα, διευκολύνει την μετάβαση από το σχολείο στο εργασιακό χώρο, μειώνοντας τις ελλείψεις δεξιοτήτων, μειώνοντας την ανεργία των νέων, αυξάνοντας την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, ενισχύοντας την κοινωνική ένταξη. Πρέπει όμως να έχουμε κατά νου ότι η εκμάθηση στο χώρο εργασίας, στην επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση, αποτελεί ευρεία έννοια με διαφορετικές ερμηνείες στα διαφορετικά κράτη-μέλη και σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης.

Την ίδια στιγμή, η εκμάθηση στον χώρο εργασίας γίνεται όλο και πιο εμφανής στην επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση στην Ευρώπη και δίνεται έμφαση στη συνεργασία και στο συνεχή διάλογο μεταξύ διαφορετικών χώρων μάθησης, αλλά αυτή η συνεργασία διαφέρει και εξαρτάται από την παράδοση κάθε χώρας.

Το πρόγραμμα Deep in WBL έχει ως στόχο να καταγράψει τον ρόλο των διαφόρων επαγγελματιών που εμπλέκονται στην μαθητεία μέσω της εργασίας, το νομικό πλαίσιο και τις πρακτικές που εφαρμόζονται.

Κατά την 3η Διακρατική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Γερμανία, οι χώρες-εταίροι του έργου από Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Τουρκία, Γερμανία και Πορτογαλία συζήτησαν για τα επόμενα βήματα του έργου ώστε να διασφαλιστεί ένα επιτυχές αποτέλεσμα.

Πηγή: entre.gr