Ευρωπαϊκές εταιρείες συγχωνεύονται για να ανταγωνιστούν το Airbnb

    Από: Startup Team

Την Τετάρτη 15 Μαΐου, η BNBbuddy, η Hintown και η Rent Experience ανακοίνωσαν ότι έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους και θα ξεκινήσουν μια νέα εταιρεία που ονομάζεται Altido. Στην ιστοσελίδα της, η εταιρεία αναφέρει ότι ο συνδυασμός των BNBbuddy και The London Residents Club στο Η.Β., Hintown στην Ιταλία και Rent Experience στην Πορτογαλία είναι μια πρωτιά στην βιομηχανία.

«Η Altido γεννήθηκε και βασίστηκε σε τρεις βασικές αρχές: Είμαστε ισχυρότεροι μαζί. Υπάρχει δύναμη στην ποικιλομορφία. Δεν υπάρχει υποκατάστατο της τοπικής γνώσης και εξειδίκευσης«, αναφέρει η εταιρεία στην ιστοσελίδα της.

Σύμφωνα με το TechCrunch, και οι τέσσερις εταιρείες ήταν κερδοφόρες πριν από τη συγχώνευση. Η νέα εταιρεία θα χρησιμοποιήσει τις δυνάμεις και των τεσσάρων αλλά και εξωτερική χρηματοδότηση για να συνεχίσει να αναπτύσσεται, σημείωσε ο Michael Allen, διευθύνων σύμβουλος της BNBbuddy.

Η Altido αναζητά χρηματοδότηση Α’ Γύρου, δήλωσε ο Allen. Συνδυαστικά, η εταιρεία διαθέτει περίπου 1.700 ακίνητα σε 21 ευρωπαϊκές τοποθεσίες, και έχει σχέδια να επεκταθεί επιθετικά στις υπάρχουσες αγορές και σε άλλες περιοχές της Ευρώπης.

Ωστόσο, έχει ακόμα πολύ δρόμο μέχρι να φτάσει τους ανταγωνιστές της. Για παράδειγμα, η Airbnb προσθέτει όλο και περισσότερες υπηρεσίες και δυνατότητες στην πλατφόρμα της για να διαφοροποιήσει τις ροές εισοδήματός της και επίσης να φέρει περισσότερα έσοδα ανά πελάτη.
Η Altido προσφέρει πλήρη υποστήριξη για αυτούς που δεν θέλουν να διαχειρίζονται το ακίνητο οι ίδιοι, με πλήρεις υπηρεσίες.

Τουλάχιστον δυο ελληνικές Startups βρίσκονται στον ίδιο χώρο με παρεμφερείς υπηρεσίες, η SyncBnB, η οποία προσφέρει ένα εργαλείο διαχείρισης των κρατήσεων σε πολλές πλατφόρμες και η 3H Services.

Πηγή: startupper.gr