Γυναίκες και επενδύσεις: Αναζητώντας την ισορροπία μεταξύ ζωής και πλούτου

    Από: Γιάννης Έξαρχος

Ζούμε σε μια εποχή μετάβασης και εξέλιξης ως προς την ισορροπία των δύο φύλων στον επενδυτικό τομέα. Ήδη από το 2015 η ισορροπία αυτή έχει μετατοπιστεί υπέρ των γυναικών σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων. Οι γυναίκες φαίνεται να ελέγχουν το μεγαλύτερο ποσοστό (52%), αλλά το σημαντικότερο είναι ότι θέτουν ένα ζήτημα ηθικής.

Ηθική για τις γυναίκες δεν είναι απλώς η πειθαρχία στο κέρδος, αλλά είναι η εξεύρεση ισορροπίας τόσο στον πλούτο όσο και στην ίδια τη ζωή. Σε αυτή την κατεύθυνση, εμείς στη First Zurich Trust υποστηρίζουμε την οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών με έναν τρόπο διττό. Από τη μία προωθούμε την ιδέα των γυναικών ως επενδυτριών, ώστε με αυτόν τον τρόπο ο χρηματοπιστωτικός κλάδος να κατανοήσει καλύτερα και να εξυπηρετήσει τις εξελισσόμενες ανάγκες των γυναικών. Από την άλλη, ενισχύουμε τη θέση των γυναικών στις επενδύσεις με τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Οι γυναίκες εργάζονται για να προσελκύσουν περισσότερες γυναίκες στη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και στις επενδύσεις. Με τον τρόπο αυτό, εμείς στη Zurich Trust αναζητούμε εσωτερικά, μέσα από τις επενδύσεις των γυναικών, τη φιλοσοφία τους και τους στόχους τους, καθώς και τις προσδοκίες τους για τη χρηματοπιστωτική βιομηχανία.

Οι γυναίκες έχουν κίνητρα και προτιμούν επενδυτικές πτυχές που δεν εμπίπτουν στις παραδοσιακές προδιαγραφές του χρηματοπιστωτικού κλάδου.

Φαίνεται σήμερα ότι η χρηματοπιστωτική βιομηχανία δεν μπορεί να αγκαλιάσει και να απεικονίσει τις προσδοκίες για τον τρόπο ζωής, την πραγματικότητα, όπως και όλες τις επενδύσεις των σύγχρονων γυναικών. Οι γυναίκες είναι ανοιχτά φιλόδοξες στην επιθυμία τους να είναι πλούσιες. Δεν θέλουν ο πλούτος να έρθει σε βάρος των προτεραιοτήτων που έχουν, όπως η ευεξία και τα ταξίδια. Θέλουν ο πλούτος να τους προσφέρει τον επιθυμητό τρόπο ζωής.

Είναι καθήκον των οικονομικών συμβούλων να συνδεθούν με τις επενδύτριες. Για να το πετύχουν αυτό, οφείλουν να κατανοήσουν ποια είναι η επιθυμητή ισορροπία μεταξύ πλούτου και ζωής και να τις βοηθήσουν να επιτύχουν βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους προσωπικούς στόχους και να ενισχύσουν τον τρόπο ζωής τους. Στο σημείο αυτό έρχεται η μεγαλύτερη πρόκληση για έναν οικονομικό σύμβουλο: οι επενδύτριες είναι δέσμιες του χρόνου και τουλάχιστον το 70% εξ αυτών δηλώνει ότι αναζητά πάντα τρόπους για να εξορθολογίσει τις ευθύνες του.

Η οικονομική επιτυχία για τις γυναίκες δεν έχει να κάνει μόνο με τη συσσώρευση του κεφαλαίου μακροπρόθεσμα, αλλά και με τη δυνατότητα να επιτυγχάνουν βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους ζωής σε συνδυασμό με την ελευθερία επιλογής όταν το επενδυτικό περιβάλλον γεννά ευκαιρίες για εκείνες.

Τα κριτήρια που θέτουν οι γυναίκες για να αξιολογούν την απόδοσή τους στον επενδυτικό τομέα είναι αυστηρά και καθορίζονται από εσωτερικευμένες αξίες και αρχές. Μέτρο σύγκρισης είναι τα δικά τους προσωπικά πρότυπα και τα γενικά σημεία αναφοράς της ευρύτερης αγοράς. Πώς επιβεβαιώνεται το παραπάνω; Αφενός από το γεγονός ότι το 60% θεωρεί ως επιτυχημένη επένδυση εκείνη την επένδυση που οδηγεί στη δημιουργία ενός σταθερού εισοδήματος. Αυτή η πεποίθηση διατρέχει οριζόντια όλες τις επενδύτριες και φυσικά επιμέρους πτυχές της διαμορφώνονται από την ηλικία, την εκπαίδευση, τον τίτλο εργασίας ή ακόμη και το εισόδημα των νοικοκυριών. Αφετέρου και σε αντίθεση με ό,τι μπορεί να ίσχυε μέχρι τώρα, για τις γυναίκες η συνταξιοδότηση δεν είναι προτεραιότητα. Οι γυναίκες σήμερα στοχεύουν στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, στους μακροπρόθεσμους και βραχυπρόθεσμους στόχους και στην οικονομική ανεξαρτησία. Δεν είναι τυχαίο επομένως ότι το 84% των γυναικών βλέπει τις επενδύσεις ως εργαλείο για τη δημιουργία επιλογών στη ζωή. Τέλος, η υγεία και η ευεξία είναι εξίσου σημαντικές για τις γυναίκες, όπως και η οικονομική τους μακροζωία, ενώ τα ταξίδια είναι επίσης στην κορυφή της λίστας τους.

Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, αναδεικνύεται η εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ) που προσφέρει μια σφαιρική και ενδελεχή άποψη για την ευημερία των γυναικών και για τον τρόπο με τον οποίο αυτή συνδέεται με την πάγια επιδίωξη των γυναικών να ευθυγραμμίσουν τις προσωπικές τους αξίες με τις επενδύσεις τους. Κρίσιμο ρόλο εδώ διαδραματίζουν τα αμοιβαία κεφάλαια ή τα μερίσματα που παράγουν τα αμοιβαία κεφάλαια, καθώς οι γυναίκες επιλέγουν εισοδήματα που προέρχονται από αυτές τις πηγές. Οι λόγοι για μια τέτοια επιλογή εδράζονται στη διαφάνεια των αμοιβαίων κεφαλαίων, των ενεργών χαρακτηριστικών διαχείρισής τους, της απλότητάς τους και του χαμηλού κόστους συντήρησής τους. Ειδικά το τελευταίο φαίνεται ότι πληροί τους επενδυτικούς στόχους των γυναικών.

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, ο ρόλος του χρηματοοικονομικού συμβούλου καθίσταται κομβικός. Αυτός είναι ο λόγος άλλωστε που το 75% των γυναικών θέτει ως πρωταρχικά κριτήρια για την επιλογή συμβούλου την πραγματική του γνώση, τη φροντίδα του, την αυθεντικότητά του και την όσο το δυνατό πιο ταχεία εφαρμογή του στα ολοένα μεταβαλλόμενα χαρακτηριστικά μιας διαρκώς εξελισσόμενης αγοράς

από: Γιάννης Έξαρχος

Ο Γιάννης Έξαρχος γεννήθηκε στην Αμερική και έχει 30ετή πείρα σε μεγάλες πολυεθνικές, στη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, ενώ εκπονεί παράλληλα το διδακτορικό του στο Hellenic American University (HAU).