Η Ελλάδα ως επενδυτικός προορισμός

    Από: Startup Team

Η Ελλάδα βρίσκεται πλέον σε μία τροχιά ανάκαμψης, ενώ έχει επανέλθει στην κανονικότητα. Έχουμε μία εξαιρετική ευκαιρία, αλλά και ύψιστο καθήκον να αντεπεξέλθουμε στις προκλήσεις του μέλλοντος και να συνεισφέρουμε όλοι προς την κατεύθυνση μιας διατηρήσιμης ανάπτυξης.

Είναι επιτακτική η ανάγκη άμεσης εφαρμογής ενός διατηρήσιμου αναπτυξιακού μοντέλου, με έμφαση στην εξωστρέφεια, την καινοτομία, το οποίο θα συμβάλει στην κοινωνική συνοχή, στην οικονομική ανάκαμψη, την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης, την αποκάλυψη των ευκαιριών που κρύβει η Ελλάδα.

Η βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος και των διεθνών δεικτών ανταγωνιστικότητας της χώρας μας αποτελούν προϋποθέσεις για την προσέλκυση μεγάλων διεθνών επενδύσεων που είναι απαραίτητες για την επίτευξη σημαντικών και διατηρήσιμων ρυθμών ανάπτυξης.

Είναι κρίσιμο η χώρα να αποκτήσει επιτέλους μία μακροπρόθεσμη στρατηγική κατεύθυνση και να την ακολουθήσει χωρίς να επηρεάζεται ουσιωδώς από αλλαγές πολιτικών προσώπων.

Ζούμε σε μια εποχή που αλλάζει ραγδαία. Ο κόσμος μεταμορφώνεται, οι διεθνείς προκλήσεις είναι τεράστιες, τα παγκόσμια μοντέλα της οικονομίας, της πολιτικής και της διακυβέρνησης τίθενται υπό αμφισβήτηση. Είναι το τέλος εποχής και η αρχή μιας νέας, κατά την οποία θα πρέπει να αναπροσδιορίσουμε το μέλλον και να θέσουμε τις βάσεις για να επαναδιαμορφώσουμε θετικά και τη ζωή των επόμενων γενιών.

Οι νέες τεχνολογίες και ο αυξανόμενος διεθνής ανταγωνισμός κάνουν ακόμη πιο επιβεβλημένη τη δημιουργία συνεργασιών και συνεργειών μεταξύ χωρών, μεταξύ εταιρειών, μεταξύ των πολιτών.

Η ΔΕΘ έχει έναν ουσιαστικό ρόλο για την ανάδειξη του νέου αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας μας, συνεισφέροντας στην συνεργασία χωρών και εταιριών, αναδεικνύοντας παράλληλα τον σημαντικό ρόλο της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου.

Η δικτύωση εταιρειών της χώρας μας με αντίστοιχες του εξωτερικού, η προβολή νέων τεχνολογιών και καινοτόμων ιδεών, η ανάδειξη του ρόλου της εκπαίδευσης, στα πλαίσια της Έκθεσης, σηματοδοτούν την εξωστρέφεια της χώρας και συνεισφέρουν προς την ανάδειξη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και την υλοποίηση φιλόδοξων επενδυτικών πλάνων.

Ο στρατηγικός γεωπολιτικός ρόλος της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας, η ανάδειξη της χώρας μας ως πυλώνα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, καθώς και ο ιστορικός και πολιτιστικός χαρακτήρας της περιοχής καθιστούν εξαιρετικές συγκυρίες για την προσέλκυση σημαντικών επενδύσεων και περαιτέρω αναβάθμιση της περιοχής.

Η υλοποίηση ήδη στρατηγικών επενδύσεων όπως ο TAP, η ευρύτερη αναβάθμιση της περιοχής ως ενεργειακού κόμβου, όχι μόνο αναδεικνύουν τα παραπάνω, αλλά συνεισφέρουν στην ουσιαστική προσέλκυση επενδύσεων σε μία σειρά άλλων τομέων της οικονομίας, όπως οι υποδομές, ο τουρισμός, ο αγροδιατροφικός τομέας, τα logistics, οι νέες τεχνολογίες, η εκπαίδευση και όχι μόνο.

Το Ελληνοβρετανικό Εμπορικό Επιμελητήριο στηρίζει τις πρωτοβουλίες της ΔΕΘ – HELEXPO, συνεχίζει την προσπάθειά του για την προαγωγή των σχέσεων της Ελλάδας και της Μ. Βρετανίας και τη συνεισφορά του προς την κατεύθυνση της αλλαγής της σελίδας της η χώρα μας.

Έχουμε ως βασικό στόχο του τη μεγαλύτερη προβολή της χώρας ως επενδυτικού προορισμού.

Προς αυτή την κατεύθυνση επιδιώκουμε και τις συνεργασίες με άλλα επιμελητήρια και εξαγωγικούς φορείς με σκοπό τις στενότερες επαφές με τη Μ. Βρετανία και τη συνεισφορά στην αύξηση του διμερούς εμπορίου τόσο σε προϊόντα όσο και σε υπηρεσίες. Επιπρόσθετα, επιδιώκουμε τη στενότερη συνεργασία με καινοτόμους οργανισμούς από τη Μ. Βρετανία που έχουν να προσφέρουν ως προς τις βέλτιστες πρακτικές για την προώθηση της καινοτομίας, την ενίσχυση των start ups και ισχυροποίηση ώστε να βελτιστοποιηθεί η ανταγωνιστικότητά τους στο διεθνές περιβάλλον, την εταιρική διακυβέρνηση.

Πηγή: naftemporiki.gr