Η Ελλάδα υιοθετεί το μοντέλο της Ιταλίας για την προσέλκυση κροίσων

    Από: Startup Team

Με συνταγή… Ιταλίας η ελληνική κυβέρνηση προσκαλεί άτομα υψηλής εισοδηματικής κατηγορίας (super-rich) να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα. Ουσιαστικά η διάταξη που θα περιληφθεί στο φορολογικό νομοσχέδιο του Νοεμβρίου στοχεύει σε επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα με πολύ μεγάλους λογαριασμούς και ως κίνητρο για να τους εντάξει στο ελληνικό φορολογικό σύστημα θα είναι η ευνοϊκή φορολογική μεταχείρισή τους.

Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης φαίνεται ότι τον τελευταίο καιρό επιμένει ιταλικά. Μετά το σχέδιο «Ηρακλής» για τις τράπεζες, οι υπηρεσίες του υπουργείου συνέστησαν ως κατάλληλο μοντέλο για την προσέλκυση κροίσων το ιταλικό (Non Domiciled Resident ή Non-Dom), αφού προηγουμένως εξέτασαν αυτά που χρησιμοποίησαν άλλες ευρωπαϊκές χώρες (Μάλτα, Κύπρος, Πορτογαλία). Από το οικονομικό επιτελείο κάνουν λόγο για ιδιαίτερα ευνοϊκή συγκυρία, υποστηρίζοντας για παράδειγμα ότι η απειλή ενός άτακτου Brexit μπορεί να οδηγήσει πολλούς να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία. Σημειώνουν μάλιστα ότι η Ελλάδα μέχρι σήμερα ήταν χώρα που απέφευγαν οι ξένοι επενδυτές. Εκτός του γεγονότος ότι δεν προσφέρεται κανένα κίνητρο για όσους μεταφέρουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα, οι υψηλοί φορολογικοί συντελεστές που ισχύουν σήμερα λειτουργούν ως αντικίνητρο ακόμα και για τις επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στη χώρα. Τα τελευταία χρόνια μεγάλες επιχειρήσεις μετέφεραν την έδρα τους στο εξωτερικό για να απαλλαγούν από τους υψηλούς φόρους και τις τεράστιες ασφαλιστικές εισφορές.

Το ιταλικό Κοινοβούλιο το 2017 θέσπισε ειδική διάταξη για τα άτομα που μεταναστεύουν από την αλλοδαπή στην Ιταλία. Το μοντέλο της Ιταλίας που υιοθετεί η ελληνική κυβέρνηση, προβλέπει σταθερή καταβολή εφάπαξ ετήσιου φόρου 100.000 ευρώ για το παγκόσμιο εισόδημα του φορολογουμένου και 25.000 ευρώ για κάθε μέλος της οικογένειάς του για εισοδήματα που αποκτά εκτός της χώρας. Ωστόσο, για να μπορέσει κάποιος να κάνει χρήση της διάταξης αυτής θα πρέπει να πληροί διάφορες απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένης της προηγούμενης μη ιταλικής φορολογικής κατοικίας. Ειδικότερα, οι προϋποθέσεις που ζητεί η γειτονική χώρα για να ενταχθεί κάποιος στο ευνοϊκό καθεστώς είναι:

• Να μεταφέρει τη φορολογική έδρα του στην Ιταλία.

• Να ήταν φορολογικός κάτοικος άλλων χωρών πλην Ιταλίας για τουλάχιστον 9 από τα 10 φορολογικά έτη που προηγούνται του έτους για το οποίο ζητεί να ενταχθεί στο καθεστώς Non-Dom.

• Να εγκριθεί η αίτησή του από τις ιταλικές φορολογικές αρχές.

• Να έχει διαμονή ή φορολογική κατοικία στην Ιταλία ή να είναι δηλωμένος στο μητρώο των μόνιμων κατοίκων Ιταλίας για το μεγαλύτερο μέρος του φορολογικού έτους, δηλαδή για τουλάχιστον 183 ημέρες, ακόμα και εάν οι ημέρες αυτές προκύπτουν αθροιστικά στη διάρκεια του έτους και δεν είναι συνεχόμενες.

Σύμφωνα με τον ιταλικό νόμο το ευνοϊκό καθεστώς λήγει ύστερα από 15 χρόνια, δεν ανανεώνεται μετά την πάροδο της περιόδου αυτής και μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή, εάν το ζητήσει ο ενδιαφερόμενος, χωρίς όμως να υπάρχει έπειτα δυνατότητα επανένταξης. Οι φορολογικές αρχές έχουν στη διάθεσή τους περιθώριο 120 ημερών για να εγκρίνουν ή να απορρίψουν το αίτημα.

Όπως προαναφέρθηκε, εκτός από την Ιταλία και άλλες χώρες έχουν προχωρήσει στη νομοθέτηση ευνοϊκών διατάξεων:

1. Η Μάλτα έχει υιοθετήσει οριζόντια φορολογία (flat tax) 15% στο παγκόσμιο εισόδημα των φορολογουμένων με ελάχιστο φόρο 15.000 ευρώ τον χρόνο. Προσφέρει επιπλέον ειδικά προγράμματα φορολόγησης για συνταξιούχους και άτομα υψηλής εξειδίκευσης στους τομείς του χρηματοπιστωτικού τομέα, του αθλητισμού και της αεροναυπηγικής, με σταθερό συντελεστή 15% και απαλλαγή από φόρο εισοδήματος για κέρδη που υπερβαίνουν τα 5 εκατ. ευρώ.

2. Στην Κύπρο, με την τελευταία τροποποίηση της νομοθεσίας, άτομο το οποίο διαμένει για τουλάχιστον 60 μέρες στη Μεγαλόνησο μπορεί να γίνει φορολογικός κάτοικος. Τα φορολογικά πλεονεκτήματα που έχει είναι:

• Φορολογική απαλλαγή από μερίσματα και τόκους.

• Φορολογική απαλλαγή από τα κέρδη που προκύπτουν από πωλήσεις μετοχών.

• Φόρος 5% από εισοδήματα εξωτερικού, ενώ δεν εφαρμόζεται οποιοσδήποτε φόρος κληρονομιάς ή πλούτου.

• Μειωμένοι κατά 50% φορολογικοί συντελεστές σε σχέση με ισχύοντες για εργαζομένους στην Κύπρο. Ολα τα παραπάνω προνόμια αφορούν τους μη κατοίκους οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία σε μια νέα χώρα από αυτή στην οποία φορολογούνταν μέχρι πρότινος.

Πηγή: kathimerini.gr