Η Freedom Holding Corp αυξάνει εντυπωσιακά τα έσοδα τριμήνου κατά 56% με τον αριθμό πελατών να αγγίζει τις 500.000

    Από: Startup Team

Η Freedom Holding Corp., μητρική εταιρεία της Freedom Finance Europe, δημοσίευσε τα οικονομικά της αποτελέσματα για το 1ο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2023, το οποίο έληξε στις 30 Ιουνίου 2022. Η εταιρεία ανακοίνωσε έσοδα 227 εκατ. δολαρίων, που αντιστοιχούν σε αύξηση 56%, δηλαδή 81 εκατ. δολάρια περισσότερα από τα έσοδα της ίδιας περιόδου του προηγούμενου έτους. Η Freedom Finance Europe συνεισέφερε τα 69,5 εκατ. δολάρια των συνολικών καθαρών εσόδων.

Η αύξηση των εσόδων της εταιρείας οφείλεται κυρίως στην αύξηση κατά 36% στα έσοδα από αμοιβές και προμήθειες συναλλαγών, τα οποία έφτασαν στα 132 εκατ. δολάρια. Το αποτέλεσμα αυτό προκύπτει από αύξηση του αριθμού των πελατών καθώς και από αύξηση του αριθμού ενεργών χρηστών και των συναλλαγών που αυτοί πραγματοποίησαν. Τα έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 96% φτάνοντας τα 49 εκατ. Δολάρια, χάρη στην αύξηση του συνολικού μεγέθους του χαρτοφυλακίου συναλλαγών και του αριθμού των χορηγηθέντων δανείων.

Μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2022, είχαν ανοιχτεί περίπου 479.000 λογαριασμοί πελατών, σημειώνοντας αύξηση κατά 17% σε σχέση με τις 31 Μαρτίου 2022.

Η εταιρεία ανέφερε καθαρά κέρδη τριμήνου ύψους 59 εκατ. δολαρίων, σε σύγκριση με 55 εκατ. δολάρια το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Με βάση έναν σταθμισμένο μέσο αριθμό 59,5 εκατ. μετοχών, τα κέρδη ανά μετοχή αυξήθηκαν σε 0,99 δολάρια ΗΠΑ από 0,93 δολάρια.

Τα έξοδα της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 71 εκατ. δολάρια λόγω της επέκτασης των δραστηριοτήτων και της πρόσληψης νέων υπαλλήλων, καθώς και χάρη στις υψηλότερες διαφημιστικές και φιλανθρωπικές δαπάνες.