Η GE Healthcare και η Elekta συνεργάζονται για τη βελτίωση των παρεχόμενων λύσεων ακτινοθεραπείας υψηλής ακριβείας

    Από: Startup Team

Η GE Healthcare και η Elekta ανακοίνωσαν σήμερα την υπογραφή παγκόσμιας εμπορικής συμφωνίας στον τομέα της ακτινολογικής ογκολογίας, με σκοπό την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων απεικόνισης και θεραπείας για καρκινοπαθείς που χρήζουν ακτινοθεραπείας.

Στόχος της GE Healthcare και της Elekta είναι η κάλυψη των βασικών αναγκών ακτινοθεραπείας τόσο στις αναπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες αγορές, καθώς τα νοσοκομεία αναζητούν ολοένα και περισσότερο ευέλικτες και διαλειτουργικές τεχνολογίες προσομοίωσης και καθοδήγησης.

«Η πρόσβαση στην ακτινοθεραπεία αποτελεί σημαντική πρόκληση σε πολλά μέρη του πλανήτη. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι, καθώς με την εν λόγω συνεργασία κάνουμε ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για να γίνουν ολοκληρωμένες λύσεις θεραπείας πιο εύκολα διαθέσιμες», δήλωσε ο Jan Makela, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Imaging, GE Healthcare. «Η φροντίδα του καρκίνου μπορεί να βελτιωθεί μόνο εάν όσοι βρίσκονται στον κλάδο συνεργαστούν, και αυτή η συνεργασία αποτελεί μία από τις πολλές που επιδιώκουμε να συνάψουμε, προς όφελος τόσο του νοσηλευτικού προσωπικού όσο και των ασθενών, στο πλαίσιο της βελτίωσης των λύσεων που προσφέρουμε στον τομέα της ογκολογίας για να βοηθήσουμε στην παροχή ακριβέστερης φροντίδας».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Elekta, Gustaf Salford, δήλωσε: «Κινητήρια δύναμή μας είναι οι προτιμήσεις των νοσοκομείων και των ιατρικών μας κέντρων και η ανάγκη τους για ολοκληρωμένες λύσεις στην αποτελεσματική, αποδοτική και ασφαλή φροντίδα του καρκίνου. Για τον λόγο αυτό, είμαστε ενθουσιασμένοι για τη συνεργασία μας με την GE Healthcare. Έχουμε αρκετούς κοινούς παρόχους υγειονομικής περίθαλψης που βλέπουν σαφείς συνέργειες και πλεονεκτήματα με τα αντίστοιχα, ισχυρά χαρτοφυλάκια προϊόντων μας. Αυτό θα μας επιτρέψει να προωθήσουμε από κοινού λύσεις για τις ανάγκες κάθε καρκινικού κέντρου. Η Elekta προσπαθεί να διασφαλίσει ότι τα νοσοκομεία και τα καρκινικά κέντρα μπορούν να δημιουργήσουν απρόσκοπτα οικοσυστήματα που διευκολύνουν την αποτελεσματική και ολοκληρωμένη φροντίδα του καρκίνου.»

Η GE Healthcare και η Elekta θα συνεχίσουν να προσφέρουν τις δικές τους λύσεις χρησιμοποιώντας τυπική διαλειτουργικότητα και να διευκολύνουν τις διεπαφές με τα συστήματα οποιουδήποτε προμηθευτή.

Η συμφωνία δεν είναι αποκλειστική, πράγμα που σημαίνει ότι κάθε μέρος μπορεί να συνεχίσει να συνεργάζεται με άλλους εταίρους. Ξεχωριστά, και οι δύο εταιρείες επιθυμούν να βελτιώσουν τη διαλειτουργικότητα και να εξορθολογίσουν τις ροές εργασίας στην ακτινολογική ογκολογία.

[1] Atun et al, Expanding global access to radiotherapy, The Lancet Oncol 2015 Sep; 16(10): 1153-86 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26419354/

[2] Volumetric Modulated Arc Therapy – – μια νέα τεχνική ακτινοθεραπείας που παρέχει συνεχή δόση ακτινοβολίας καθώς το μηχάνημα θεραπείας περιστρέφεται.

[3] Στερεοτακτική ακτινοθεραπεία σώματος, η οποία χορηγεί ακτινοθεραπεία από πολλές διαφορετικές γωνίες γύρω από το σώμα, με τις δέσμες να συναντώνται στον όγκο. www.cancerresearchuk.org/about-cancer/cancer-in-general/treatment/radiotherapy/external/types/stereotactic-body-radiotherapy-sbrt