«Ναι» κι από την Κομισιόν για το σχέδιο διάσωσης της Creta Farms

    Από: Startup Team

Πλήρη κάλυψη στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων παρέχει η Κομισιόν σχετικά με την υπόθεση Creta Farms. Στη δήλωσή της, η εκπρόσωπος Τύπου της Κομισιόν Μάρτα Βιτσόρεκ δήλωσε ότι «η Επιτροπή είναι ενήμερη για την αναδιάρθρωση της επιχείρησης Creta Farms, εταιρείας που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και υποστηρίχθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων».

Η ίδια διευκρινίζει ότι «η Επιτροπή δεν συμμετέχει στην επιλογή ή την εποπτεία των περιπτώσεων, επομένως δεν μπορούμε να αναφερθούμε σε συγκεκριμένες λεπτομέρειες χρηματοδότησης».

Και εξηγεί περαιτέρω: «Γενικότερα, το σκεπτικό του επενδυτικού σχεδίου για τον οικονομικό πυλώνα της Ευρώπης – το EFSI – είναι να επιτρέψει στον Όμιλο της ΕΤΕπ να χρηματοδοτήσει περισσότερες, καινοτόμες και συχνά πιο ριψοκίνδυνες επιχειρήσεις. Μερικές φορές τα έργα αποτυγχάνουν για διάφορους λόγους και γι αυτό διαθέτουμε το ταμείο εγγύησης του προϋπολογισμού της ΕΕ ύψους 9,1 δισ. ευρώ».

Για να καταλήξει ότι η Κομισιόν «έχει πλήρη εμπιστοσύνη στην εμπεριστατωμένη δέουσα επιμέλεια της ΕΤΕπ που προηγείται οποιασδήποτε απόφασης συγχρηματοδότησης σχεδίων. Αυτοί οι έλεγχοι δέουσας επιμέλειας εφαρμόστηκαν φυσικά και στο σχέδιο Creta Farms»

Πηγή: Ethnos.gr