Νέο πενταετές στρατηγικό πλάνο για την MSCOMM

    Από: Startup Team

Η MSCOMM σε συνεργασία με την ΕΥ και τη συμμετοχή της Parthenon, ολοκλήρωσε το νέο πενταετές στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης, προσδιορίζοντας τους στόχους για την περίοδο 2021-2025.

Η MSCOMM δημιουργήθηκε το 2004 παρέχοντας ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών στρατηγικής επικοινωνίας, ανταποκρινόμενη στις εξειδικευμένες ανάγκες της αγοράς και παρά την εκτεταμένη οικονομική κρίση, την πανδημία και τον έντονο ανταγωνισμό στον τομέα της επικοινωνίας στην Ελλάδα, έχει καταφέρει να διατηρήσει πολυετείς στρατηγικές συνεργασίες και να συνάψει νέες, ισχυροποιώντας την παρουσία της στον κλάδο.  

Κεντρική στόχευση για την εταιρεία αποτελεί η ενίσχυση και η διατήρηση του ανθρώπινου δυναμικού της, επενδύοντας στην κατάλληλη εκπαίδευσή του, προσελκύοντας και νέο ταλαντούχο προσωπικό.

Σημαντική επιχειρησιακή προτεραιότητα της MSCOMM, αποτελεί η έμφαση στην ψηφιακή στρατηγική, μέσω της εφαρμογής ψηφιακών διαδικασιών και εξειδίκευσης στην επικοινωνία, οριζόντια στο χαρτοφυλάκιο των υπηρεσιών της που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πελατών.

Ταυτόχρονα, στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση και ανάδειξη κάθε μορφής περιεχομένου και εμπειριών ως βασική στρατηγική υπηρεσία προστιθέμενης αξίας. 

Ο Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της MSCOMM, Μιχάλης Στάγκος, δήλωσε σχετικά: «Το 2020 ήταν μία δύσκολη χρονιά, στην οποία αποφασίσαμε να επενδύσουμε σε ένα business plan με την EY με την υποστήριξη της Parthenon, προκειμένου να σχεδιάσουμε την εταιρία επικοινωνίας του μέλλοντος και να ενισχύσουμε το επιχειρηματικό μας σχέδιο στο μετά-Covid περιβάλλον και στις ραγδαίες αλλαγές στο μετασχηματισμό της κοινωνίας και οικονομίας».