Οι εταιρείες-βιτρίνες “κρύβουν” φόρους 15 τρισ. δολαρίων

    Από: Startup Team

Αν και οι ηγέτες σε όλο τον κόσμο έχουν προσπαθήσει να περιορίσουν τη φοροαποφυγή των επιχειρήσεων, το ποσό των διαφυγόντων φόρων έχει αυξηθεί την τελευταία δεκαετία – και μια νέα έρευνα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου αποκαλύπτει ότι οι εταιρείες-βιτρίνες σε όλο τον κόσμο “κρύβουν” συνολικά κεφάλαια 15 τρισ. δολαρίων, στερώντας από τις τοπικές οικονομίες σημαντικά φορολογικά έσοδα.

Το ποσό αυτό, των 15 τρισ. δολαρίων, αντιστοιχεί στο 40% των συνολικών ξένων άμεσων επενδύσεων που πραγματοποιούνται παγκοσμίως. Ο όρος αναφέρεται στις διασυνοριακές ροές κεφαλαίων μεταξύ επιχειρήσεων που ανήκουν στην ίδια μητρική εταιρεία και έχουν σχεδιαστεί ως εργαλείο τόνωσης της ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας για τις τοπικές οικονομίες.

Ωστόσο, σύμφωνα με τη μελέτη του ΔΝΤ, οι επιχειρήσεις διοχετεύουν “εικονικά κεφάλαια” υπό τη μορφή ξένων άμεσων επενδύσεων σε επιχειρήσεις-βιτρίνες, που επί της ουσίας δεν ασκούν καμία επιχειρηματική δραστηριότητα – πρόκειται για έναν “χρηματοοικονομικό μηχανισμό” που έχει στόχο να αποφύγουν την καταβολή φόρων για τα κεφάλαια αυτά.

Παρ’ όλο που οι χώρες υποδοχής δεν εισπράττουν φορολογικά έσοδα από τις εικονικές ξένες άμεσες επενδύσεις, έχουν κέρδος από την παροχή λογιστικών και άλλων υπηρεσιών χρηματοοικονομικής διαχείρισης προς τις εταιρείες-βιτρίνες.

Η μελέτη κατέδειξε επίσης ότι τα εικονικά κεφάλαια καθιστούν δύσκολο για τους ηγέτες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να κατανοήσουν τον αντίκτυπο των ξένων άμεσων επενδύσεων στην οικονομική ανάπτυξη.

Το πλέον εντυπωσιακό στοιχείο, όμως, που προκύπτει από τη μελέτη του ΔΝΤ, είναι ότι οι εικονικές ξένες άμεσες επενδύσεις, που όπως προαναφέρθηκε ανέρχονται στο εντυπωσιακό ποσό των 15 τρισ. δολαρίων, αντιστοιχούν στο ετήσιο ΑΕΠ που παράγουν συνδυαστικά η Γερμανία και η Κίνα.

Ως εκ τούτου αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον μια ξεχωριστή, επικείμενη μελέτη του ΔΝΤ, η οποία σύμφωνα με τη δέσμευση του Ταμείου έχει στόχο να καταδείξει ποιες από τις ξένες άμεσες επενδύσεις είναι εικονικές και ποιες έχουν πραγματικά στόχο να ενισχύσουν τις τοπικές οικονομίες.

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι χώρες με χαμηλότερους συντελεστές φορολόγησης των επιχειρήσεων αποτελούν ελκυστικούς προορισμούς για τις εταιρείες που αναζητούν τρόπους ώστε να περιορίσουν το ύψος των φόρων που καταβάλλουν. Ορισμένες χώρες άλλωστε χαράζουν την οικονομική τους πολιτική (π.χ. θεσπίζοντας εξαιρετικά χαμηλούς συντελεστές φορολόγησης) με στόχο να προσελκύσουν ξένες άμεσες επενδύσεις.

Η Ιρλανδία, για παράδειγμα, μείωσε τον συντελεστή φορολόγησης των επιχειρήσεων από το 50% που ήταν τη δεκαετία του 1980, μόλις στο 12,5% σήμερα. Η μελέτη διαπίστωσε ότι συνολικά 10 οικονομίες, συμπεριλαμβανομένης της Ιρλανδίας, φιλοξενούν σχεδόν το 85% των εικονικών ξένων άμεσων επενδύσεων που πραγματοποιούνται παγκοσμίως.

Πηγή: capital.gr