Οι λόγοι που οι μικρές επιχειρήσεις είναι ανάγκη να επιβιώσουν και να ευημερήσουν

    Από: Γεώργιος Εγγλεζάκης

Οι τομείς στους οποίους μια επιχείρηση μπορεί να δραστηριοποιηθεί είναι οι εξής: παραγωγή, λιανική, χονδρική ή παροχή υπηρεσιών.

Ωστόσο, ο επιχειρηματίας διακρίνεται από ορισμένα χαρακτηριστικά:

  • Είναι έτοιμος να αναλάβει ρίσκα
  • Καθοδηγείται από την επίτευξη στόχων
  • Δεν τίθεται εκτός εξαιτίας αποτυχημένων προσπαθειών
  • Έχει κίνητρα
  • Είναι αποφασισμένος να μείνει μπροστά από τον ανταγωνισμό

Οι μικρές επιχειρήσεις είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία και την πορεία μιας οικονομίας. Ανταποκρίνονται στις τοπικές ανάγκες και εξυπηρετούν τις ανάγκες των μεγαλύτερων επιχειρήσεων. Ωστόσο, πρέπει να επισημάνουμε ότι το κράτος οφείλει να δώσει τα κατάλληλα κίνητρα διατήρησης και επέκτασης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, εξαιτίας του γεγονότος ότι αυτές οι επιχειρήσεις αποτελούν την βάση της οικονομίας και έχουν σημαντική συμμετοχή στην διαμόρφωση του κοινωνικού συστήματος της χώρας. Η διατήρηση τους προσφέρει θέσεις εργασίας, και συμβάλλουν στην οικονομική σταθερότητα της χώρας.

Οι λόγοι που οι μικρές επιχειρήσεις πρέπει να επιβιώσουν και να ευημερήσουν είναι:

  • Δημιουργείται ανάπτυξη προσωπικών με τους πελάτες, με τους εργαζόμενους και τους προμηθευτές. Η αλληλεπίδραση είναι πιο σημαντική από ποτέ για την οικοδόμηση ισχυρών σχέσεων.
  • Ευέλικτη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των προκλήσεων. Οι μεγάλες επιχειρήσεις μπορούν να έχουν ένα σύνολο από τρόπους λειτουργίας και να καθιερώνουν διαδικασίες που είναι δύσκολο να αλλάξουν. Οι μικρές επιχειρήσεις είναι συχνά πολύ πιο ευέλικτες.
  • Καινοτομία. Οι μικρές επιχειρήσεις είναι σε θέση να αναπτύξουν νέες ιδέες. Αυτό οφείλεται στους ιδιοκτήτες τους επειδή δεν έχουν να αναφέρουν ή να λάβουν έγκριση από οποιονδήποτε άλλον
  • Οι μικρές επιχειρήσεις έχουν σχετικά χαμηλά γενικά έξοδα εξαιτίας της μικρής κλίμακας της λειτουργίας. Και εξαιτίας αυτού η επιχείρηση είναι σε θέση να δώσει χαμηλότερες τιμές στους καταναλωτές.

από: Γεώργιος Εγγλεζάκης

Tax & Financial Consultant