Οι Τηλεπικοινωνίες, ο κλάδος που θα “αναρρώσει” ταχύτερα από την πανδημία

    Από: Startup Team

Τα ισχυρά αντανακλαστικά, που επιδεικνύει σε κάθε κρίση, επιβεβαιώνει ο κλάδος των Τηλεπικοινωνιών και στην περίπτωση της πανδημίας του COVID-19. Σχεδόν ένα στα τρία (29,8%) ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων στην Ελλάδα εκτιμά ότι οι Τηλεπικοινωνίες είναι ο κλάδος για τον οποίο αναμένεται ταχύτερη επιστροφή στα προ ύφεσης επίπεδα οικονομικής δραστηριότητας.

Εξίσου αισιόδοξες είναι οι εκτιμήσεις των στελεχών και για την “ανάρρωση” της βιομηχανίας καταναλωτικών προϊόντων (25,5%). Με σημαντικά μικρότερα, αλλά πάντως διψήφια ποσοστά, ακολουθούν οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και η ενέργεια, ενώ μονοψήφια μερίδια έχουν το εμπόριο και ο τουρισμός.

Την εμπιστοσύνη των στελεχών προς τον κλάδο των Τηλεπικοινωνιών και την ικανότητά του να ξεπεράσει την τρέχουσα κρίση διαπιστώνει το “Βαρόμετρο για την Οικονομία – GRe+1” του Συνδέσμου Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) για το 2ο τρίμηνο του 2020. Η συγκεκριμένη έκθεση περιλαμβάνει το ειδικό θέμα “COVID 19: Η διάρκεια της κρίσης, οι διανοιγόμενες ευκαιρίες”.

Στο μεταξύ – όπως διαπιστώνει η ειδική έκθεση – οι σύμβουλοι επιχειρήσεων θεωρούν ότι οι ευκαιρίες που είτε υπάρχουν ήδη, είτε δημιουργούνται από την υγειονομική κρίση, σχετίζονται με την ψηφιακή τεχνολογία και το Διαδίκτυο. Στις τρεις πρώτες θέσεις ισοβάθμησαν η διεύρυνση του φάσματος των υπηρεσιών, που το προσφέρει το Δημόσιο ψηφιακά στους πολίτες, η αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας από τις επιχειρήσεις και η απλούστευση των διαδικασιών στον δημόσιο τομέα μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας.

Ψηφιακές ευκαιρίες
“Και οι τρεις αυτές ευκαιρίες, εφόσον αξιοποιηθούν, μειώνουν το λειτουργικό κόστος του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα”, αναφέρει η ειδική έκθεση του ΣΕΣΜΑ. Στη λίστα των ευκαιριών, που δημιουργεί η κρίση, τα στελέχη τοποθετούν ψηλά την αξιοποίηση της τηλε-εργασίας, την επέκταση του ηλεκτρονικού εμπορίου και την αποτελεσματικότερη λειτουργία του δημόσιου τομέα.

Η ειδική έκθεση του ΣΕΣΜΑ εξετάζει, επίσης, τις απόψεις των συμβούλων για τα χαρακτηριστικά εκείνα των επιχειρήσεων, που συντείνουν στην ταχεία ανάκαμψή τους. Σύμφωνα με τις απόψεις τους, αυτά τα χαρακτηριστικά συνδέονται, κατά κύριο λόγο, με τη χρήση των ψηφιακών μέσων και την καινοτομία.

Ειδικότερα, οι σύμβουλοι θεωρούν ότι το σημαντικότερο χαρακτηριστικό είναι η προσαρμοστικότητα των επιχειρήσεων σε μεταβαλλόμενες οικονομικές και άλλες συνθήκες. Ο παράγοντας αυτός είχε σκορ 4,2. Στη δεύτερη και στην τρίτη θέση ήταν το μέγεθος των μονάδων και η οικονομική τους ευρωστία, η χρήση ψηφιακών μέσων, που συνδέονται με τις δυνατότητες μείωσης του κόστους και βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Ακολούθησε η εμπνευσμένη ηγεσία που αυξάνει την ευελιξία, εισάγει καινοτομίες, διαβλέπει και αξιοποιεί ευκαιρίες και συντείνει στην επιχειρηματική ανάπτυξη.

Τέλος, στην πέμπτη θέση κατατάσσεται η διεθνής δραστηριότητα, η οποία επιτρέπει στις επιχειρήσεις να μεγεθύνονται και να διαφοροποιούν τις πηγές εσόδων και κερδοφορίας τους. 

Πηγή: Sepe.gr