Οικονομικό Ρεύμα Protergia

    Από: Startup Team

Πάροχος Ρεύματος

Πώς γίνεται η αλλαγή προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας;

Πρόκειται για μια πολύ εύκολη και απλή διαδικασία. Δεν χρειάζεται να γίνει καμία αλλαγή στο μετρητή σπιτιού. Έτσι, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να συγκεντρώσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά ανάλογα με τη κατηγορία πελάτη και να υπογράψετε τη νέα σύμβαση προμήθειας με τη προτεργια.

Υπάρχει επιπλέον χρέωση για την αλλαγή προμηθευτή;

Για την αλλαγή προμηθευτή δεν υπάρχει καμία επιπρόσθετη χρέωση.

Πόσος χρόνος χρειάζεται για να ολοκληρωθεί η αλλαγή παρόχου ρεύματος;

Το χρονικό διάστημα που απαιτείται εξαρτάται από το Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ). Κατά μέσο όρο χρειάζεται περίπου μια εβδομάδα.

Κατά τη διάρκεια της αλλαγής θα έχω ρεύμα;

Κατά τη διάρκεια της αλλαγής προμηθευτή ρεύματος το σπίτι ή ο επαγγελματικός σας χώρος δεν μένουν ποτέ χωρίς ρεύμα. Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας εγγυάται τη παροχή ηλεκτρισμού.

Η Προτέργια μπορεί να καλύψει ολόκληρη την Ελλάδα;

Η προτεργια μπορεί να καλύψει και να προμηθεύσει με οικονομικό ρεύμα όλες τις περιοχές οι οποίες συνδέονται με το εθνικό δίκτυο ηλεκτροδότησης. Πιθανό να παρέχονται υπηρεσίες και σε περιοχές οι οποίες ανήκουν στο μη συνδεδεμένο δίκτυο μεταφοράς, μελλοντικά. Βέβαια το γεγονός αυτό εξαρτάται από τις επενδυτικές ενέργειες του δικτύου διανομής.

Τι σημαίνει προμηθευτής τελευταίου καταφυγίου;

Ο προμηθευτής τελευταίου καταφυγίου, σύμφωνα με τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, είναι ο προμηθευτής που έχει το μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά ανά κατηγορία πελατών. Σήμερα προμηθευτής τελευταίου καταφυγίου είναι η ΔΕΗ. Η μετάπτωση γίνεται αυτόματα για το κάθε πελάτη.

Τι σημαίνει προμηθευτής καθολικής υπηρεσίας;

Ο προμηθευτής καθολικής υπηρεσίας είναι ο προμηθευτής ο οποίος είναι υποχρεωμένος να προμηθεύει τους μικρούς πελάτες σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, αν συντρέχει ένας από τους εξής λόγους: 1) Αν οι συγκεκριμένοι πελάτες έχουν αδρανήσει στο δικαίωμα της επιλογής προμηθευτή και 2) αν οι συγκεκριμένοι πελάτες δεν μπορούν να βρουν κάποιον προμηθευτή στην αγορά. Η μετάπτωση γίνεται αυτόματα για τον πελάτη.

Εγγύηση Προηγούμενου Παρόχου Ρεύματος

Τι συμβαίνει με την εγγύηση;

Η εγγύηση που είχατε καταβάλει στη ΔΕΗ επιστρέφεται στον τελικό λογαριασμό με συμψηφισμό. Όσον αφορά το ποσό της εγγύησης που καταβάλλεται στη προτεργια, αυτό ανέρχεται στο κόστος κατανάλωσης ρεύματος για 45 ημέρες και αποσκοπεί στην εξασφάλιση τυχόν οφειλών που προκύψουν στο μέλλον. Η εγγύηση αυτή ενσωματώνεται στον πρώτο λογαριασμό που λαμβάνεται από τη προτεργια.

Λογαριασμοί και χρεώσεις

Κάθε πότε λαμβάνω λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος;

Ο λογαριασμός εκδίδεται μια φορά το μήνα και με βάση το είδος του χαρακτηρίζεται σε:

  • Έναντι: με βάση την εκτιμώμενη κατανάλωση
  • Εκκαθαριστικός: με βάση τη καταμετρημένη κατανάλωση
  • Εκκαθαριστικός- Ανάγνωση ένδειξης: με βάση την ένδειξη του μετρητή

Τι κόστη περιλαμβάνονται στις ανταγωνιστικές χρεώσεις;

Στις ανταγωνιστικές χρεώσεις περιλαμβάνονται η προμήθεια ενέργειας, οι χρεώσεις των λογαριασμών προσαυξήσεων, οι χρεώσεις απωλειών του ελληνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, η χρέωση ειδικού λογαριασμού με βάση το άρθρο 143 Ν.4001/2011 καθώς και τα κόστη από το μεταβατικό μηχανισμό διασφάλισης επαρκούς ισχύος, τα οποία ορίζονται από τον κώδικα συναλλαγών ηλεκτρικής ενέργειας.

Τι άλλες χρεώσεις μπορώ να δω στο λογαριασμό μου;

Στο λογαριασμό πέρα από τις ανταγωνιστικές χρεώσεις θα βρείτε τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις, τους αναλογούντες φόρους καθώς και τα τέλη που επιβάλλονται σε κάθε καταναλωτή ανεξάρτητα από τον προμηθευτή.

Τι είναι οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις;

Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις ισχύουν για όλους τους καταναλωτές, ανεξαρτήτως του προμηθευτεί, βάση της κατηγορίας τιμολογίου. Οι χρεώσεις αυτές επιβαρύνουν όλους τους καταναλωτές που κάνουν χρήση των υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας.

Έχω πρόσβαση στον λογαριασμό μου ηλεκτρονικά;

Ναι! Μπορείτε να έχετε ηλεκτρονική πρόσβαση στο λογαριασμό σας μέσα από την ενότητα myprotergia. Tα στοιχεία του λογαριασμού σας είναι διαθέσιμα μετά την έκδοση του τιμολογίου.

Τι είναι η οριακή τιμή συστήματος;

Οριακή τιμή συστήματος είναι η τιμή στην οποία εκκαθαρίζεται η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Πιο συγκεκριμένα είναι η τιμή που εισπράττει το σύνολο εκείνων που εγχέουν ενέργεια στο σύστημα και εκείνων που ζητούν ενέργεια από το σύστημα. Η ανταγωνιστική τιμή είναι το μεγαλύτερο μέρος του ανταγωνιστικού κόστους ηλεκτρικής ενέργειας.

Με ποιο τρόπο διαμορφώνεται η οριακή τιμή συστήματος;

Διαμορφώνεται με βάση το συνδυασμό προσφορών τιμών και ποσοτήτων τον οποίο υποβάλλουν καθημερινά οι διαθέσιμες μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και του ωριαίου φορτίου ζήτησης ηλεκτρισμού, όπως αυτό διαμορφώνεται από τις εκτιμήσεις για τη κατανάλωση των προμηθευτών με σκοπό την εξυπηρέτηση των φορτίων των καταναλωτών τους οποίους εκπροσωπούν.

Γιατί να επιλέξω προτέργια;

Η προτεργια παρέχει οικονομικό ρεύμα και ανήκει στον όμιλο MYTILINEOS. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο ιδιώτη παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, που καλύπτει ποσοστό μεγαλύτερο του 10% της εγχώριας ζήτησης σε ηλεκτρική ενέργεια. Διαχειρίζεται όλες τις μονάδες παραγωγής ηλεκτρισμού της MYTILINEOS, όπου και συμπεριλαμβάνονται μονάδες παραγωγής που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο, αλλά και μονάδες παραγωγής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Πρόκειται για μια εταιρία η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο προμήθειας φυσικού αερίου ενώ παρέχει και οικονομικό ρεύμα. Οι υπηρεσίες της είναι αξιόπιστες ενώ παράλληλα παρέχει και καινοτόμα προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου με περισσότερες από 150.000 παροχές στη χώρα.

Προσφέρει οικονομικό ρεύμα, για το σπίτι και την επιχείρηση, καλύπτοντας τις ανάγκες των πελατών για φθηνή παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, με ανταγωνιστικές χρεώσεις και ξεκάθαρο τρόπο τιμολόγησης.