Πράσινα ταξί το πρόγραμμα επιδότησης ηλεκτρικού ταξί

    Από: Startup Team

Άνοιξε τον Ιανουάριο με διάρκεια έως τις 31/12/2023 η δυνατότητα σε αυτοκινητιστές – οδηγούς ταξί να ανανεώσουν το παλιό τους όχημα με σκοπό τη μείωση των ρύπων.

Ωφελούμενοι είναι όλοι οι ιδιοκτήτες (ατομική επιχείρηση ή εταιρεία) οχημάτων ταξί κατηγορίας EURO 5 και παλαιότερης. Ιδιοκτήτες θεωρούνται όσοι κατέχουν το 100% της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων μεριδιούχων επί της αδείας (συνιδιοκτήτες/συγκύριοι), η αίτηση υποβάλλεται από το σύνολο των δικαιούχων. Αλλά και οι κατασκευαστές/ εισαγωγείς που επιθυμούν να καταχωρηθούν στη λίστα επιλέξιμων φορτιστών.

Στις περιπτώσεις που η άδεια είναι ατομική ή ανήκει σε παραπάνω του ενός συγκύριους, προβλέπεται προσαύξηση μέχρι 1.000 ευρώ στο ποσό της επιδότησης για αγορά ή μίσθωση ηλεκτρικού οχήματος ταξί για:

  • ΑμεΑ
  • οικογένειες με τουλάχιστον 3 εξαρτώμενα τέκνα
  • νέους έως 29 ετών

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση επιδότησης για την αγορά ή χρονομίσθωση (leasing) αμιγώς ηλεκτρικού αυτοκινήτου μηδενικών εκπομπών ρύπων CO2 με ταυτόχρονη υποχρεωτική απόσυρση παλαιού επιβατικού δημόσιας χρήσης (ΕΔΧ) οχήματος ταξί. Μπορείτε ακόμη να επιδοτηθείτε για την αγορά και εγκατάσταση “έξυπνου” σημείου επαναφόρτισης ηλεκτρικού οχήματος.

Μάθετε περισσότερα εδώ