Στα χαρακώματα για τις μισθώσεις Airbnb – Ανώμαλη προσγείωση από δικαστήριο του Ναυπλίου

    Από: Startup Team

Στο «Τσουνάμι» αγωγών σε όλη τη χώρα για την βραχυχρόνια μίσθωση διαμερισμάτων πολυκατοικιών, μέσω πλατφόρμας τύπου Airbnb, έρχεται να προστεθεί η πρώτη στην Ελλάδα Προσωρινή Διαταγή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ναυπλίου, το οποίο δέχεται την αίτηση της πληρεξούσιας δικηγόρου των αιτούντων Βασιλικής Αχριάνη, που χειρίστηκε την ένδικη αίτηση με το αίτημα της προσωρινής διαταγής και απαγορεύει προσωρινά την εξακολούθηση της χρήσης οριζόντιας ιδιοκτησίας γι΄ αυτό το σκοπό.

Το Δικαστήριο απαγορεύει προσωρινά τη χρήση διαμερίσματος σε πολυκατοικία του Ναυπλίου ως μισθίου επί τη βάσει κατάρτισης αλλεπάλληλων συμβάσεων βραχυχρόνιας και ευκαιριακής μίσθωσης.

Να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη αίτηση ασφαλιστικών μέτρων επί της οποίας γίνεται δεκτό το αίτημα προσωρινής διαταγής.

Η προσωρινή διαταγή αφορά το διάστημα μέχρι τη δικάσιμο για τη συζήτηση της κύριας αίτησης την 25-9-2019 και ώρα 10:00 και διατάσσει την κοινοποίηση της πράξης προσδιορισμού δικασίμου στην καθ’ ης δέκα (10) ημέρες πριν από τη συζήτηση.

Απόσπασμα της απόφασης:

Η απόφαση Προσωρινής Διαταγής (691 ΚΠολΔ), που έφερε στο φως της δημοσιότητας ο Έντυπος Αναγνώστης Πελοποννήσου, μεταξύ άλλων αναφέρει:

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Ναυπλίου, αφού έλαβε υπόψη την υπό κρίση αίτηση χορήγησης προσωρινής διαταγής, τα έγγραφα που προσκόμισαν αμφότερα τα διάδικα μέρη, τις καταθέσεις των μαρτύρων, και τους εκατέρωθεν ισχυρισμούς τους διά των πληρεξούσιων δικηγόρων τους, ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση και ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ προσωρινά, και μέχρι την συζήτηση της κύριας αίτησης και υπό τον όρο συζήτησης αυτής, την εξακολούθηση της χρήσης οριζόντιας ιδιοκτησίας κυριότητας της καθ’ ης υπό το τρέχον καθεστώς μεταβολής χρήσης αυτής, καθόσον το παρόν Δικαστήριο κρίνει ότι η χρήση αυτής ως μισθίου επί τη βάσει κατάρτισης αλλεπάλληλων συμβάσεων βραχυχρόνιας και ευκαιριακής μίσθωσης στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού αντιβαίνει στο γενικότερο πνεύμα του υπ’ αριθ. 3.788/4- 9-2006 Κανονισμού Σχέσεων Συνιδιοκτητών, του οποίου το άρθρο 4 προβλέπει αφενός ρητώς την απαγόρευση χρήσης έκαστου διαμερίσματος ως ξενοδοχείου, ήτοι ως τουριστικού καταλύματος, στην έννοια του οποίου εμπίπτουν και τα μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, όπως τα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα (άρθρο 2 του ν.2160/1993, ΦΕΚ Α’ 118), με επιπλέον παροχές, μεταξύ των οποίων και υπηρεσιών χορήγησης κλινοσκεπασμάτων και καθαριότητας, οι οποίες και βασίμως πιθανολογήθηκε ότι παρέχονται εν προκειμένω, και, αφετέρου, επιτρέπει τις μισθώσεις υπό την μορφή των διατάξεων των άρθρων 574επ, ΑΚ και του ΠΔ 34/1995, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 13 του ν.4242/2014, στις κατηγορίες των οποίων, όμως, δεν εμπίπτει η ένδικη μίσθωση.

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Ναυπλίου κρίνει ότι η εν λόγω μίσθωση συνιστά παράνομη μεταβολή χρήσης της κατοικίας

Επομένως, κρίνει ότι η εν λόγω μίσθωση συνιστά παράνομη μεταβολή χρήσης της κατοικίας κυριότητας της καθ’ ης η αίτηση, κατά παράβαση του ανωτέρω Κανονισμού, την οποία και απαγορεύει προσωρινά και για την οποία (μεταβολή χρήσης) θα έπρεπε να είχε προηγηθεί συμβολαιογραφική τροποποίηση της συγκεκριμένης διάταξης του Κανονισμού και υπό τους όρους αυτού, η οποία ουδέποτε έλαβε χώρα, και πιθανολογήθηκε βασίμως ότι η καθ’ ης η αίτηση, ανεξάρτητα από τα όποια οικονομικά της θεμιτά κίνητρα, ενήργησε αυθαίρετα και χωρίς να προκαλέσει ενδεχόμενη έκτακτη γενική συνέλευση με θέμα την μεταβολή της χρήσης της οριζόντιας ιδιοκτησίας κυριότητάς της, ενώ εν τοις πράγμασι θίγεται το δικαίωμα κάθε συνιδιοκτήτη στην απόλυτη χρήση των κοινών πραγμάτων καθώς και στη σύμφωνη με τον Κανονισμό Σχέσεων Συνιδιοκτητών χρήση, υπό το πρίσμα της μη βλάβης των δικαιωμάτων των λοιπών συνιδιοκτητών, καθώς επιπλέον κρίσιμο για το παρόν Δικαστήριο είναι το ότι πιθανολογήθηκε, ομοίως βασίμως, ότι η καθ’ ης μέσω του συζύγου της (ως άνω αναφερόμενου μάρτυρα της καθ’ ης), που διαχειρίζεται τις μισθώσεις του ακινήτου της, δεν παραδίδει στους εκάστοτε μισθωτές απλά τα κλειδιά της κεντρικής εισόδου και του διαμερίσματος, αλλά γνωστοποιεί σε αυτούς τους κωδικούς ασφαλείας εισόδου της πολυκατοικίας, οι οποίοι δεν υποκαθιστούν απλώς τη χρήση κλειδιών αλλά υφίστανται στο πλαίσιο επαυξημένης ασφάλειας των ενοίκων της πολυκατοικίας και της ιδιοκτησίας αυτών, η οποία με την γνωστοποίηση των κωδικών ασφαλείας διασαλεύεται ουσιωδώς.

Επίσης στην απόφαση αναφέρεται ότι, καίτοι στην διαδικτυακή πλατφόρμα ενοικίασης του διαμερίσματος μνημονεύεται η απαγόρευση χρήσης συγκεκριμένου κοινόχρηστου χώρου, πιθανολογήθηκε ότι από τους εκάστοτε ευκαιριακούς μισθωτές γίνεται ευρύτατη χρήση του, ο οποίος χώρος, παρά την απαγόρευση, απεικονίζεται για προφανείς διαφημιστικούς λόγους στην σχετική ιστοσελίδα και έτσι συνάγεται η δυνατότητα χρήσης του, με αποτέλεσμα να αποκλείεται ή να περιορίζεται σε μεγάλο βαθμό η χρήση του από τους ιδιοκτήτες των λοιπών διαμερισμάτων και από τα επί το πλείστον ανήλικα παιδιά τους.

ΟΡΙΖΕΙ δικάσιμο για τη συζήτηση της κύριας αίτησης την 25Π-9-2019 και ώρα 10:00. ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την κοινοποίηση της πράξης προσδιορισμού δικασίμου στην καθ’ ης δέκα (10) ημέρες πριν από τη συζήτηση.

Εμφύλιος στις πολυκατοικίες:

Ο εμφύλιος στις πολυκατοικίες για τις μισθώσεις Airbnb έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια σε όλη την Ελλάδα, με ιστορίες καθημερινής τρέλας να διαδραματίζονται, είτε με πολιτισμένες διαμάχες ή με ομηρικούς καβγάδες στις συνελεύσεις: χαλασμένες κλειδαριές λόγω των εκατοντάδων διερχομένων, συνεχείς εγκλωβισμοί σε ασανσέρ εξαιτίας υπερβολικού φόρτου από βαλίτσες, ξέφρενα πάρτι αγνώστων, ενοχλήσεις μέσα στην άγρια νύχτα. Πίσω από τη βιτρίνα της «τουριστικής ανάπτυξης» κρύβεται μια κόλαση λένε όσοι ζουν σε πολυκατοικίες με καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Ήδη πολλοί ιδιοκτήτες ακινήτων ανά την Ελλάδα κινούνται νομικά για να μπλοκάρουν την μετατροπή κατοικιών σε τουριστικά καταλύματα, μετά μάλιστα από απόφαση δικαστηρίου που απαγόρευσε τη βραχυχρόνια μίσθωση βίλας στη Χαλκιδική, που έχει προηγηθεί.

Από τη μια πλευρά βρίσκονται αυτοί που υποστηρίζουν ότι έχουν δικαίωμα να εκμεταλλεύονται την περιουσία τους όπως θέλουν, ενοικιάζοντας τα ακίνητά τους σε τρίτους για μικρά χρονικά διαστήματα, και απ’ την άλλη αυτοί που τονίζουν πως δεν πρέπει να βλάπτονται τα δικαιώματα των υπολοίπων συνιδιοκτητών σε πολυκατοικίες και συγκροτήματα κατοικιών όπου υπάρχουν τα προσφερόμενα ακίνητα.

Όπως αναφέρουν πολλά δημοσιεύματα ανά την Ελλάδα, ολοένα και περισσότεροι ιδιοκτήτες αναγκάζονται να πάψουν να μισθώνουν το ακίνητό τους μέσω Airbnb. Κι αυτό επειδή τμήμα των υπόλοιπων ενοίκων κάνει χρήση του κανονισμού με στόχο να θωρακίσει την πολυκατοικία από την αμερικανική τεχνολογική εφαρμογή που έχει, ιδίως σε τουριστικές περιοχές, οδηγήσει σε αύξηση τις τιμές και τα ενοίκια. Εάν δηλαδή ο κανονισμός δεν προβλέπει τη βραχυπρόθεσμη ενοικίαση ή την επαγγελματική εκμετάλλευση των διαμερισμάτων, τότε η μίσθωση αυτού του τύπου, είναι – όπως επισημαίνεται σε δημοσίεύματα, οριακά νομότυπη.

Πηγή: anagnostis.org