Σταθερά ισχυρές επιδόσεις στο τρίτο τρίμηνο του 2019 για τον Όμιλο Adecco

    Από: Startup Team

Ο Όμιλος Adecco ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου του 2019.

Αποτελέσματα 3ου τριμήνου 2019

  • Μείωση των οργανικών1 εσόδων κατά 2% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του περασμένου έτους, και προσαρμοσμένα βάσει των ημερών διαπραγμάτευσης (TDA), γεγονός που αντικατοπτρίζει τις δύσκολες συνθήκες στην αγορά της Ευρώπης και των ΗΠΑ
  • Συνέχιση των καλών επιδόσεων στο μεικτό περιθώριο κέρδους, το οποίο, αυξημένο κατά 70 μονάδες βάσης σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του περασμένου έτους, έφτασε στο 19,4%, υποστηριζόμενο από το βελτιωμένο μείγμα πωλήσεων και μια τιμολογιακή πολιτική που αποτυπώνει την αξία των υπηρεσιών μας
  • Περιθώριο EBITA2 εξαιρουμένων των έκτακτων δαπανών3  στο 4,9%, μειωμένο κατά 10 μονάδες βάσης σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του περασμένου έτους – οι διαρθρωτικές αλλαγές για βελτίωση της παραγωγικότητας αντισταθμίστηκαν από την επιβράδυνση στην ανάπτυξη των εσόδων και από στρατηγικές επενδύσεις στο IT
  • To πρόγραμμα μετασχηματισμού «Grow Together» προχωρά θετικά και αναμένεται να ανταποκριθεί στους στόχους για το 2019 και 2020
  • Ισχυρός ισολογισμός με υποχρεώσεις/EBITDA4 στο 1,1x, εξαιρουμένων των έκτακτων δαπανών, cash conversion5 84% και βελτιωμένο DSO
  • Τα οργανικά έσοδα Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου στο σύνολο και προσαρμοσμένα βάσει των ημερών διαπραγμάτευσης παρουσιάζουν πτώση 4%

«Στο 3ο τρίμηνο του 2019, παρουσιάσαμε ισχυρές επιδόσεις παρά το αβέβαιο εξωτερικό περιβάλλον. Παραμένουμε προσηλωμένοι στον μετασχηματισμό του οργανισμού μας και συνεχίζουμε να επενδύουμε σε ό,τι αφορά τις στρατηγικές μας προτεραιότητες – Grow Together, IT και ψηφιακός μετασχηματισμός – επενδύσεις  που στοχεύουν στην περαιτέρω ενίσχυση του οργανισμού μας.

Συνεχίζουμε να έχουμε σε προτεραιότητα την τιμολογιακή πολιτική που βασίζεται στην αξία που προσφέρουν οι υπηρεσίες μας και σε συνδυασμό με το βελτιωμένο μείγμα πωλήσεών μας επιτυγχάνουμε μια βιώσιμη αύξηση στο μεικτό περιθώριο κέρδους, το οποίο παρουσίασε οργανική αύξηση 60 μονάδων βάσης σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του περασμένου έτους.

Επίσης, παρουσιάσαμε πολύ καλές επιδόσεις στις υπηρεσίες Επαγγελματικής Μετάβασης και Ανάπτυξης Ταλέντου με την LHH να επιστρέφει σε ρυθμούς ανάπτυξης και με αύξηση των εσόδων για την General Assembly, επιβεβαιώνοντας την αξία που αυτές οι εταιρείες του Ομίλου προσφέρουν στο portfolio υπηρεσιών του Ομίλου μας.

Σε σχέση με το 4ο τρίμηνο, συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε το πρόγραμμα Grow Together, με έμφαση στις ψηφιακές λύσεις που αποδίδουν μεγαλύτερη αξία σε πελάτες μας και υποψηφίους.»