Συνεχίζει μόνη της η Mohegan για το καζίνο στο Ελληνικό

    Από: Startup Team

Αντίστροφη μέτρηση δέκα εργάσιμων ημερών, μέχρι τη Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου, για την υποβολή ενστάσεων σχετικά με τον διαγωνισμό για την άδεια καζίνο στο Ελληνικό, ξεκίνησε αργά χθες το απόγευμα με την κοινοποίηση της απόφασης αξιολόγησης της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) στους δύο υποψηφίους για τους φακέλους των προτάσεων που υπέβαλαν.

Οπως ήταν από εβδομάδες αναμενόμενο στην αγορά, το διοικητικό συμβούλιο της ΕΕΕΠ επικύρωσε τα πρακτικά της επιτροπής διενέργειας του διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού για την παραχώρηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης καζίνο ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων στον μητροπολιτικό πόλο Ελληνικού – Αγίου Κοσμά. Με βάση τα πρακτικά αυτά, που αφορούν τα αποτελέσματα του σταδίου αξιολόγησης του φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» των διαγωνιζομένων, απορρίπτεται η προσφορά της Hard Rock International και γίνεται αποδεκτή η προσφορά της κοινοπραξίας των Mohegan Gaming & Entertainment και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Τώρα, η Hard Rock International έχει δέκα εργάσιμες για να υποβάλει προσφυγή στην Αρχή Προδικαστικών Προσφυγών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αργά χθες το βράδυ πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη των νομικών συμβούλων της Hard Rock με τους υπευθύνους του ομίλου στις ΗΠΑ, στην οποία και αποφασίστηκαν τα επόμενα βήματα. Αναμένεται έτσι κατάθεση προσφυγής, ενδεχομένως και πριν από την προθεσμία, που θα χρειαστεί ένα μήνα για να κριθεί από την Αρχή. Εάν και σε αυτή την προσπάθειά της η Hard Rock δεν πετύχει τη συμπερίληψή της στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού, της αξιολόγησης των τεχνικών και οικονομικών προσφορών, τότε έχει τη δυνατότητα να προσφύγει και στο Συμβούλιο της Επικρατείας ζητώντας ταυτόχρονα από αυτό και ασφαλιστικά μέτρα με τα οποία να «παγώνει» ο διαγωνισμός και να μην μπορεί ούτε η προσφορά της προκριθείσας από τώρα κοινοπραξίας να αξιολογηθεί ούτε να υπογραφεί σύμβαση με το Δημόσιο. Εάν το ΣτΕ δεν δεχθεί τα ασφαλιστικά μέτρα θα μείνει για το μέλλον μόνον η συζήτηση της κυρίας αίτησης, αλλά σύμφωνα με νομικές πηγές θα μπορεί το Δημόσιο να προχωρήσει στην υπογραφή σύμβασης με την κοινοπραξία των Mohegan Gaming και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Εάν κατά τη συζήτηση της κυρίας υπόθεσης η Hard Rock δικαιωθεί, τότε θα αποκτήσει δικαίωμα να διεκδικήσει αποζημίωση, αλλά το καζίνο θα έχει προχωρήσει με την κοινοπραξία Mohegan και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Τέσσερα θέματα, σύμφωνα με πληροφορίες, οδήγησαν στην απόρριψη του φακέλου συμμετοχής της Hard Rock International: η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, νομιμοποιητικά του υπογράφοντος, η απαιτούμενη εμπειρία κατασκευής ολοκληρωμένου συγκροτήματος καζίνο και οι βεβαιώσεις για το χρηματοδοτικό μοντέλο της συνολικής επένδυσης.

Από την πλευρά της, η Hard Rock εμφανίζεται να αντιμετωπίζει όλα τα παραπάνω ως προσχηματικά, ενώ αντιθέτως είχε καταθέσει ένσταση κατά προσώπου που είναι μέλος της επιτροπής διενέργειας για ασυμβίβαστο και ειδικότερα για παλαιότερη συνεργασία του με συνδεδεμένη εταιρεία με μία από τις δύο εταίρους της αντίπαλης κοινοπραξίας. Χθες πάντως η ΕΕΕΠ ανακοίνωσε και απόφασή της σύμφωνα με την οποία «δεν συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 35 του ν. 4413/2016 στο πρόσωπο του νομικού συμβούλου της ΕΕΕΠ για τη διενέργεια του διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού».

Η επόμενη φάση του διαγωνισμού προβλέπει την αξιολόγηση της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς. Η οικονομική προσφορά περιλαμβάνει το αρχικό τίμημα για την άδεια και το συνολικό ετήσιο τίμημα που θα καταβάλλεται από το τρίτο μέχρι και το εικοστό πέμπτο έτος της 30ετούς παραχώρησης της άδειας. Η τεχνική προσφορά αξιολογείται με κριτήρια σχετικά με το μέγεθος και την ποιότητα της ανάπτυξης. Αυτή πρέπει κατ’ ελάχιστον να περιλαμβάνει ανάπτυξη ξενοδοχείου τουλάχιστον 5 αστέρων με δυναμικότητα έως 2.000 κλινών και καθαρή επιφάνεια χώρων για την εξυπηρέτηση των απαιτούμενων αναγκών, τουλάχιστον 60.000 τετραγωνικών. Το μέγιστο ύψος του συγκροτήματος που θα φιλοξενήσει το ξενοδοχείο δύναται να είναι έως 200 μέτρα.

Πηγή: Καθημερινή