Τι θα γίνει με το καζίνο στο Ελληνικό μετά την προσφυγή της Hard Rock

    Από: Startup Team

Νέα καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του διαγωνισμού ανάθεσης άδειας καζίνο στο Eλληνικό προοιωνίζεται η προσφυγή της Hard Rock International (HRI) στις αρμόδιες αρχές για τον αποκλεισμό της από τη διαδικασία.

Η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), που εξετάζει την προσφυγή της Hard Rock International (HRI) πάγωσε την διαγωνιστική διαδικασία. Πρακτικά αυτό σημαίνει:

– Αναμονή μέχρι να αποφανθεί η ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, στις 26 Φεβρουαρίου, οπότε και εκδικάζει την υπόθεση.

– Εάν ωστόσο η HRI δεν ικανοποιηθεί από την απόφαση έχει δικαίωμα προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

– Επομένως η κοινοπραξία Mohegan Gaming & Entertainment – ΓΕΚ Τέρνα, αν και τυπικά έχει περάσει στην επόμενη φάση, θα περιμένει μέχρι να ενεργοποιηθεί εκ νέου η διαγωνιστική διαδικασία για να αποκτήσει την άδεια.

Το σενάριο της προσφυγής στο ΣτΕ είναι το επικρατέστερο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις παραγόντων της αγοράς, που θεωρούν πιθανό η ΑΕΠΠ να καταλήξει σε απορριπτική απόφαση αφού προηγουμένως διερευνήσει την υπόθεση από την αρχή της.

Υπενθυμίζεται ότι οι προσφορές  στον διαγωνισμό κατατέθηκαν τον περασμένο Οκτώβριο και χρειάστηκε να περάσουν ήδη πάνω από τρεις μήνες για να εκδοθεί απόφαση από την Επιτροπή Εποπτείας Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) για την εγκυρότητα των νομιμοποιητικών εγγράφων των υποψηφίων, με την οποία προκρίθηκε ο φάκελος της κοινοπραξίας Mohegan Gaming & Entertainment – ΓΕΚ Τέρνα και απορρίφθηκε εκείνος της HRI λόγω ελλείψεων στα νομιμοποιητικά έγγραφα.

Η ανακοίνωση της HRI

Σύμφωνα με την χθεσινή ανακοίνωση της HRI, η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) έκρινε ότι “η προσφυγή περιέχει συγκεκριμένους λόγους και αιτιάσεις με τις οποίες αποδίδονται στην προσβαλλόμενη απόφαση σοβαρές πλημμέλειες που χρήζουν επισταμένης αξιολόγησης”. Όπως γνωστοποίησε η HRI η Επιτροπή επιφυλάσσεται να εκδώσει την οριστική απόφασή της επί της προσφυγής, “…..διότι ενόψει και της σπουδαιότητας των τιθέμενων νομικών και πραγματικών ζητημάτων απαιτείται προηγουμένως ενδελεχής σε έκταση αυτοτελής και σε συνδυασμό μεταξύ τους μελέτης….”.

Η αιτιολογία της εκδοθείσας απόφασης, σύμφωνα με την Hard Rock International, αναδεικνύει τη σοβαρότητα, καθώς και τη νομική και πραγματική θεμελίωση της προσφυγής της.

Πηγή: Fortunegreece.com