Τρεις στις δέκα επιχειρήσεις που άνοιξαν στην κρίση σταμάτησαν να λειτουργούν

    Από: Startup Team

Ο βαθμός θνησιμότητας σε κάποιες νομικές μορφές επιχειρήσεων ήταν μάλιστα ακόμη υψηλότερος την περίοδο 2009-2018, πλησιάζοντας στο 40%. Σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης, το 29,05% του συνόλου των επιχειρήσεων όλων των νομικών μορφών, που ιδρύθηκαν από το 2009 έως το 2018, σταμάτησαν να λειτουργούν.

Τα υψηλότερα ποσοστά θνησιμότητας παρουσιάζουν οι ομόρρυθμες εταιρείες (39%), οι ετερόρρυθμες (32,64%) και οι ατομικές επιχειρήσεις (29,83%). Από την άλλη πλευρά, το μικρότερο ποσοστό παρουσιάζουν οι ανώνυμες εταιρείες (12,76%) και οι κεφαλαιουχικές (8,61%).

Όπως σημειώνουν οι πηγές, τα στοιχεία αυτά «δείχνουν ότι η επιχειρηματικότητα που αναπτύχθηκε στα χρόνια της κρίσης ήταν σε μεγάλο βαθμό επιχειρηματικότητα ανάγκης, σε μια προσπάθεια διεξόδου από την ανεργία. Η απουσία πραγματικού επιχειρηματικού οράματος και πολύ συχνά η έλλειψη των απαιτούμενων κεφαλαίων οδήγησε στον γρήγορο «θάνατο» πολλών εγχειρημάτων αυτού του τύπου».

Πηγή: epixeiro.gr