Ετήσια Έρευνα Πρακτικών Προσέλκυσης και Επιλογής Ταλέντων

    Από: Startup Team

Για δεύτερη χρονιά, το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), με την επιστημονική ευθύνη του Αναπληρωτή Καθηγητή και Διευθυντή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος κ. Ιωάννη Νικολάου, σε συνεργασία με τον Όμιλο Adecco Ελλάδας, διεξάγουν έρευνα για τη διερεύνηση και αποτύπωση των πρακτικών προσέλκυσης και επιλογής ταλέντων στην Ελλάδα. Η έρευνα πραγματοποιείται online (https://bit.ly/2T3rZBB) και απευθύνεται συγκεκριμένα σε επαγγελματίες και στελέχη που ασχολούνται ενεργά με τη διαδικασία στελέχωσης θέσεων στις εταιρείες όπου εργάζονται.

Σε μία εποχή που χαρακτηρίζεται από εκτεταμένη κινητικότητα ταλαντούχων εργαζομένων, τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, η προσέλκυση, επιλογή και διατήρηση ταλέντων μετατρέπεται σε μία πραγματική πρόκληση για τους επαγγελματίες του κλάδου. Διακρίνοντας το ενδιαφέρον που αναπτύσσεται γύρω από το συγκεκριμένο πεδίο, το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) σε συνεργασία με τον Όμιλο Adecco, τον μεγαλύτερο οργανισμό στον τομέα της παροχής λύσεων ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως, πραγματοποιεί έρευνα για την καταγραφή της παρούσας κατάστασης στην ελληνική αγορά, μέσα από την αποτύπωση των στρατηγικών, πολιτικών και διαδικασιών προσέλκυσης και επιλογής προσωπικού που ακολουθούνται. Στόχος της έρευνας είναι παράλληλα να εξάγει συμπεράσματα σχετικά με βέλτιστες πρακτικές που ήδη επιχειρούνται, καθώς και να εντοπίσει ενδιαφέρουσες τάσεις για την εξέλιξη των συγκεκριμένων τομέων του Ανθρώπινου Δυναμικού στο μέλλον.

Η φετινή έρευνα επιχειρεί, επιπλέον των παραπάνω, να διαπιστώσει εάν οι οργανισμοί έχουν σχεδιάσει κάποια στρατηγική για να προσελκύσουν ταλαντούχους υποψηφίους από το εξωτερικό, και αν ναι να αναδείξει τις δράσεις που σχεδιάζουν και υλοποιούν οι οργανισμοί για την επιστροφή των Ελλήνων που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό.

Αν είστε και εσείς στέλεχος Ανθρώπινου Δυναμικού ή συμμετέχετε ενεργά στην προσέλκυση και επιλογή προσωπικού, λάβετε μέρος στην έρευνα αυτή: https://bit.ly/2T3rZBB