10ο Φόρουμ για την προώθηση των πράσινων επενδύσεων

    Από: Startup Team

Το Κέντρο Ενεργειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) του ΕΚΠΑ ανακοινώνει την χρηματοδότηση από το Ελληνικό Πράσινο Ταμείο για δεύτερο έτος του συνόλου των δραστηριοτήτων του 10ου Διεθνούς Forum για την προώθηση των επενδύσεων στον τομέα της ενέργειας (10th Green Energy Investments Forum) για τις δεκατρεις χώρες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας των χωρών του Εύξεινου Πόντου (Black Sea Economic Cooperation Organization – BSEC).

Στις χρηματοδοτούμενες από το Ελληνικό Πράσινο Ταμείο δραστηριότητες του Forum περιλαμβάνονται: 1. Το ετήσιο δείπνο προς τιμήν των πρέσβεων των χωρών-μελών του BSEC  στη χώρα μας με συμμετοχή των Γενικών Γραμματέων της BSEC-PERMIS, PABSEC, εκπροσώπων της BSTDB και φορέων της ελληνικής αγοράς, 2. Τις εργασίες του Forum, 3. Το Συμπόσιο μελών του  BSEC – Green Energy Network και των εκπροσώπων της BSEC – PERMIS, 4. Την απογευματινή συνεδρία Δημάρχων με θέμα τις διαδικασίες μικροχρηματοδότησης ευάλωτων καταναλωτών Η/Ε, 5. Δείπνο προς τιμήν των συμμετεχόντων δημάρχων και 6. Την ενότητα παρουσίασης νεοφυών επιχειρήσεων και προτάσεων συνεργασίας σε προγράμματα της Ε.Ε. (Horizon-Europe, Interreg, Life κλπ).

Το ΚΕΠΑ με την ιδιότητα του Συντονιστή του BSEC – Green Energy Network καλεί ενδιαφερόμενους φορείς της αγοράς με εξωστρεφή προσανατολισμό να ενταχθούν στο δίκτυο του BSEC – GEN, στις δραστηριότητες του UNAI Hub SDG7 και να συμμετάσχουν στις εργασίες του Forum.

Στοχευμένες προτάσεις συνεργασίας για χώρες του BSEC θα προωθηθούν πριν από το Forum  προς τις αντίστοιχες χώρες μέσω της PERMIS, των μελών του BSEC – GEN και των πρεσβειών στην Ελλάδα.

Τις διαδικασίες του Forum έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν δωρεάν ενδιαφερόμενοι μεταπτυχιακοί φοιτητές, που θα εγγραφούν εγκαίρως, δεδομένου του περιορισμού των θέσεων στην αίθουσα διεξαγωγής του.

Πληροφορίες: epgsec@kepa.uoa.gr