Ανακοινώνεται η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Επαγγελματικών Δεξιοτήτων 2022

    Από: Startup Team

Στο επίκεντρο του εορτασμού της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) θα βρίσκονται οι δεξιότητες για την πράσινη μετάβαση

Γνωρίζατε ότι η ΕΕΚ είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους εύρεσης εργασίας; Στην ΕΕ, η απασχολησιμότητα των πρόσφατων αποφοίτων προγραμμάτων ΕΕΚ σε επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τείνει να είναι σημαντικά υψηλότερη από ό,τι ισχύει για τους πρόσφατους αποφοίτους γενικής εκπαίδευσης: το 2020, το ποσοστό απασχόλησης των αποφοίτων ΕΕΚ ήταν 76,1% σε σύγκριση με μόλις 58,3% για τους αποφοίτους γενικής εκπαίδευσης[1]

Με τις επαγγελματικές δεξιότητες να αποτελούν τον πυρήνα του θεματολογίου της ΕΕ για τη νεολαία και την απασχόληση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοινώνει και φέτος τον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Επαγγελματικών Δεξιοτήτων (EVSW). Κατά τους ερχόμενους μήνες, καθώς και κατά τη διάρκεια της ίδιας της εβδομάδας, δηλαδή μεταξύ 16 και 20 Μαΐου 2022, εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές και λοιποί ενδιαφερόμενοι ανά την Ευρώπη θα διοργανώνουν εκδηλώσεις σχετιζόμενες με την ΕΕΚ, ενώ επίσης η Επιτροπή θα διοργανώσει συνέδριο (18-19 Μαΐου).

Ο φετινός, έκτος ετήσιος εορτασμός της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Επαγγελματικών Δεξιοτήτων, που συμπίπτει με το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022, θα ολοκληρωθεί με την εμβληματική τελετή απονομής των Βραβείων αριστείας στην ΕΕΚ.

 

Δεξιότητες για την πράσινη μετάβαση

Το θέμα της φετινής καμπάνιας είναι «Δεξιότητες για την πράσινη μετάβαση» σε αρμονία με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία —τη δέσμευση της ΕΕ να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την επίτευξη μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα έως το 2050— η οποία περιλαμβάνει τη λήψη μέτρων για τον εφοδιασμό όλων των νέων με τις κατάλληλες δεξιότητες για την απασχόληση στην πράσινη οικονομία.

Ο Nicolas Schmit, ευρωπαίος Επίτροπος για την απασχόληση και τα κοινωνικά δικαιώματα, δήλωσε: «Για μια οικολογικότερη και κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη, χρειαζόμαστε τις σωστές δεξιότητες. Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση μπορούν να είναι η λύση που αναζητούμε. Αφορά εκπαιδευόμενους κάθε ηλικίας. Στηρίξτε μαζί μας την εβδομάδα ΕΕ και βοηθήστε μας να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση για τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Μπορείτε να συμβάλετε με τη διοργάνωση και συμμετοχή σε εθνικές ή τοπικές εκδηλώσεις και ενθαρρύνοντας όσους γνωρίζετε να επενδύσουν στις δεξιότητες και το μέλλον τους».

 

Δείτε το βίντεο του μηνύματος του Επιτρόπου Schmit για την ευρωπαϊκή εβδομάδα επαγγελματικών δεξιοτήτων:

 

Βραβεία αριστείας στην ΕΕΚ

Είστε μαθητευόμενος/η, εταιρεία, φορέας παροχής ΕΕΚ; Θέλετε να παρουσιάσετε τις βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζετε; Τα Βραβεία αριστείας στην ΕΕΚ αποσκοπούν στην αναγνώριση και επιβράβευση ιδιωτών και οργανώσεων για τη δέσμευσή τους στον τομέα της ΕΕΚ.

Οι κατηγορίες βραβείων περιλαμβάνουν:

  • Βραβεία για εταιρείες και εκπαιδευόμενους
  • Βραβεία καινοτομίας στην ΕΕΚ
  • Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για την αριστεία στην ΕΕΚ
  • Βραβεία ευρωπαϊκών οργανισμών
  • Επίτιμοι καλεσμένοι στα Βραβεία αριστείας στην ΕΕΚ 2002: EuroSkills – Διεθνείς διαγωνισμοί δεξιοτήτων

Η υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας για τα βραβεία έχει ξεκινήσει. Περισσότερες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των προθεσμιών για τα επιμέρους βραβεία, είναι διαθέσιμες στη σελίδα των βραβείων στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Επαγγελματικών Δεξιοτήτων.

Πραγματοποιήστε εγγραφή της εκδήλωσης που διοργανώνετε στον τομέα της ΕΕΚ

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Επαγγελματικών Δεξιοτήτων τιμά τις ιδιαίτερα βέλτιστες πρακτικές στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) και περιλαμβάνει εκδηλώσεις, οι οποίες διοργανώνονται από τοπικές, περιφερειακές και εθνικές οργανώσεις και άλλους εταίρους στον τομέα της ΕΕΚ.

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Επαγγελματικών Δεξιοτήτων προσκαλεί οργανώσεις-εταίρους που προάγουν την ΕΕΚ ως ελκυστικό τρόπο πρόσβασης στην αγορά εργασίας, να πραγματοποιήσουν εγγραφή των εκδηλώσεών τους και να συμπεριλάβουν σε αυτές συνδέσμους που οδηγούν στην εβδομάδα. Οι εκδηλώσεις μπορούν να έχουν οποιαδήποτε μορφή: δια ζώσης, διαδικτυακή ή υβριδική. Θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν διαδικτυακά σεμινάρια, διαδικτυακές διασκέψεις, διαδικτυακές εκδηλώσεις σταδιοδρομίας, εκδηλώσεις ζωντανής μετάδοσης στο Facebook ή το Instagram, ή άλλες συναθροίσεις.

Οι εταίροι οι οποίοι διοργανώνουν μια εκδήλωση ή δραστηριότητα στο πλαίσιο της ΕΕΚ που συνδέεται με την εκστρατεία θα μπορέσουν να ωφεληθούν από την πρόσβαση σε μια σειρά εργαλειοθηκών, οι οποίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, συμβουλές που θα τους βοηθήσουν να διαφημίσουν τις εκδηλώσεις τους.

Για την εγγραφή εκδήλωσης, επισκεφθείτε τη σελίδα των εταίρων στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Επαγγελματικών Δεξιοτήτων.

Ενημερωθείτε περισσότερο και λάβετε μέρος στην εκστρατεία

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ευρωπαϊκή εβδομάδα επαγγελματικών δεξιοτήτων 2022, καθώς και για οδηγίες σχετικά με την υποβολή αίτησης για τα Βραβεία αριστείας στην ΕΕΚ, ή για να συμμετάσχετε στην εκστρατεία μέσω της διοργάνωσης και παρακολούθησης τοπικών, εθνικών και διαδικτυακών εκδηλώσεων, επισκεφθείτε την αρχική σελίδα της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Επαγγελματικών Δεξιοτήτων στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

[1] Για την ηλικιακή ομάδα των 20–34 ετών, πηγή: Eurostat (ΕΕΔ στην ΕΕ, 2020)