Αξιοποίηση παραπροϊόντων και αποβλήτων ελαιουργίας | OliveFeed

    Από: Startup Team

Με επιτυχία συνεχίζεται το έργο «Αξιοποίηση παραπροϊόντων και αποβλήτων ελαιουργίας,
για την παραγωγή καινοτόμων βιολειτουργικών ζωοτροφών και ποιοτικών ζωικών
προϊόντων» – OliveFeed με κωδικό Τ2ΕΔΚ-03891, το οποίο παρουσιάστηκε σε επιστημονική
ημερίδα στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της ΔΕΤΡΟΠ 2023.

Συγκεκριμένα, το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2023 διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη από το
Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων του Τμήματος Χημείας του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Επιστημονική Ημερίδα με τίτλο «Υγεία, Βιωσιμότητα &
Καινοτομία στον σχεδιασμό των τροφίμων του μέλλοντος». Η ημερίδα, την οποία
παρακολούθησαν πάνω από 100 άτομα, διοργανώθηκε με τη στήριξη της Ένωσης Ελλήνων
Χημικών, του Συνδέσμου Χημικών Βορείου Ελλάδος και με τη συμμετοχή της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας.

Η θεματολογία, μεταξύ άλλων, περιλάμβανε την εκμετάλλευση αγροβιομηχανικών υποπροϊόντων ως φυσικά πρόσθετα για τρόφιμα και ζωοτροφές, όπου παρουσιάστηκε το έργο OliveFeed. Στην παρουσίαση του έργου, αναφέρθηκαν οι τομείς στους οποίους εστιάζει:

  • Στην ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών εκχύλισης και απομόνωσης σε πιλοτική κλίμακα για την επεξεργασία και αξιοποίηση των υποπροϊόντων και αποβλήτων ελαιουργίας
  • Στη χρήση παρεχθέντων βιοδραστικών εκχυλισμάτων, με δοκιμές σε ευκαριωτικές κυτταρικές σειρές και έλεγχο ανοσοτροποποιητικής / αντιμικροβιακής δραστικότητας
  • Στη βελτιστοποίηση της παραγωγικότητας των εκτρεφόμενων πτηνών και της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων (αυγά και κρέας)

Παράλληλα, έγινε αναφορά στη μείωση του περιεχόμενου του γάλακτος σε κορεσμένα λιπαρά οξέα και στην αύξηση της οξειδωτικής σταθερότητας του κρέατος που δύναται να επιτευχθεί με τη χορήγηση φύλλων στις ζωοτροφές.

Το έργο OliveFeed αποτελεί σύμπραξη 3 ιδιωτικών (AVMAP, ΒΙΟΖΩΚΑΤ, Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Λακωνίας) και 4 ερευνητικών φορέων (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης & Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας).

Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ olivefeed.gr/και δηλώστε το ενδιαφέρον σας για τις επικείμενες δράσεις μας.