Ελληνο-Αμερικανικό Επιμελητήριο: Digital Sustainability Forum

    Από: Startup Team

Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο αναγνωρίζοντας ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί πλέον μέρος της πραγματικότητας που βιώνουμε και σε μεγάλο βαθμό θα επηρεάσει καταλυτικά τις παγκόσμιες οικονομίες και κοινωνίες, πραγματοποίησε την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου κλειστή συνάντηση – συζήτηση με θέμα “Digital Sustainability Forum: A Discussion on a National Strategy for AI”.

Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η έναρξη ενός διαλόγου με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ώστε η χώρα να ανταποκριθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αφενός στον σχεδιασμό της εθνικής στρατηγικής της και ταυτόχρονα στις Ευρωπαϊκές διεργασίες που στοχεύουν μέχρι το 2020 στην ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Στρατηγικού Σχεδιασμού για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Τη συζήτηση άνοιξε η Λίτσα Παναγιωτοπούλου, Ταμίας και Πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαίδευσης, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Επιμελητηρίου. Ευχαρίστησε τον Γρηγόρη Ζαριφόπουλο, Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και όλους τους συμμετέχοντες για την παρουσία τους και τόνισε τις μεγάλες δυνατότητες για την ανάπτυξη της οικονομίας που παρέχει η Τεχνητή Νοημοσύνη, αναφέρθηκε στην ανάγκη εκπαίδευσης στις ψηφιακές δεξιότητες και τη δημιουργία νομοθετικού πλαισίου για την προστασία της ιδιωτικότητας.

Στη συνέχεια ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αρμόδιος για θέματα ψηφιακής Στρατηγικής, Γρηγόρης Ζαριφόπουλος, τόνισε πως η Ελλάδα οφείλει να κλείσει τις εκκρεμότητες που έχει με την τρίτη βιομηχανική επανάσταση προτού περάσει στην τέταρτη. Μίλησε επίσης για τους τρεις πυλώνες στρατηγικής οι οποίοι είναι η συνδεσιμότητα, η ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων των πολιτών και η αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών του κράτους. Παράλληλα όσον αφορά την Τεχνητή Νοημοσύνη σημείωσε πως αυτή πρέπει να αξιοποιηθεί οπωσδήποτε στις κρατικές δομές γιατί μπορεί να συμβάλει στην αναβάθμιση υπηρεσιών μέσα από την σωστή διαχείριση του τεραστίου όγκου δεδομένων τους μέσα από μία πληθώρα εφαρμογών στον Δημόσιο Τομέα. Κλείνοντας δε, είπε πως το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει αναλάβει την πρωτοβουλία για την δημιουργία Εθνικού Συμβουλίου για την εκπόνηση Εθνικής Στρατηγικής για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Από τη συζήτηση, την οποία συντόνισε ο Γενικός Διευθυντής του Επιμελητηρίου Ηλίας Σπυρτούνιας, εξήχθησαν τα κάτωθι  αρχικά συμπεράσματα:

  • Η Τεχνητή Νοημοσύνη θα συμβάλει στην ανάπτυξη του ΑΕΠ της χώρας, θα δημιουργήσει καινούργιες θέσεις εργασίας. Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει να στοχεύσουμε στην ενίσχυση του εκπαιδευτικού συστήματος με συνεργασίες ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων με σκοπό την ανάπτυξη και επανεκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού σε προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες.
  • Κρίνεται αναγκαία η σύσταση μιας ομάδας ειδικών και εμπειρογνωμόνων, από τον Ιδιωτικό και τον Δημόσιο Τομέα, η οποία θα λειτουργήσει συμβουλευτικά προς το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την ταχύτερη κατανόηση, ενσωμάτωση και αξιοποίηση τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης.
  • H διαχείριση του μεγάλου όγκου δεδομένων που θα επιτρέψουν την χρήση τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης σε τομείς όπως η υγεία, η κοινωνική ασφάλιση, η ασφάλεια, η δικαιοσύνη και η βιομηχανία θα απαιτήσει πιθανόν ένα νομοθετικό πλαίσιο προστασίας που να διασφαλίζει την αξιοπιστία, την ασφάλεια, και την ιδιωτικότητα σε συνέχεια του ήδη υπάρχοντος Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)
  • Είναι σημαντική η υπεύθυνη, έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση της κοινής γνώμης πάνω στα θέματα της Τεχνητης Νοημοσύνης καθώς και η ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου γύρω από αυτά, ώστε να δημιουργηθεί εμπιστοσύνη, να ξεπεραστούν προκαταλήψεις, φόβοι και λανθασμένες αντιλήψεις γύρω από την εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης και άλλων προηγμένων τεχνολογιών.

Τα συμπεράσματα από τη συζήτηση θα κατατεθούν στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υφυπουργού κ. Γρηγόρη Ζαριφόπουλου, ώστε να ληφθούν υπόψη και να συμβάλλουν στο στρατηγικό σχεδιασμό για την Τεχνητή Νοημοσύνη και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.