Γραφείο Υποδοχής Β. Ελλάδος του Elevate Greece στην Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας

    Από: Startup Team

Η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε. και η Elevate Greece A.E. έχουν προσκαλέσει όλες τις εγγεγραμμένες startups στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων της Βορείου Ελλάδος, και τους εμπλεκόμενους φορείς του οικοσυστήματος στη συνάντηση «Μέτρα ενίσχυσης της νεοφυούς επιχειρηματικότητας : Το παρόν και το μέλλον», που θα πραγματοποιηθεί στις 28 Μαρτίου 2023 και ώρα 18:00, στις εγκαταστάσεις της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας, Φιλ. Εταιρείας 12 & Τσιμισκή, 54123, Θεσσαλονίκη.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα συνυπογραφεί από την ΑΖΚ και το Elevate Greece Μνημόνιο Συνεργασίας και Συναντίληψης για την ενθάρρυνση και ανάπτυξη της νέας επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας ελληνικών νεοφυών επιχειρήσεων.

Ανάμεσα στις δράσεις που δρομολογούνται να υλοποιηθούν είναι τα ακόλουθα:

1. λειτουργία γραφείου υποδοχής του Elevate Greece (contact point, help desk) στις εγκαταστάσεις της ΑΖΚ.

2. συνδιοργάνωση εκδηλώσεων για τη προβολή των υπηρεσιών που αναπτύσσει το Elevate Greece (επιμορφωτικές δράσεις, διαγωνισμοί κλπ) προς ωφέλεια των startups στο οικοσύστημα της Β. Ελλάδος.

3. συνδιοργάνωση δράσεων DemoDays όπου θα συναντιούνται νεοφυείς επιχειρήσεις της Βορείου Ελλάδος με εκπροσώπους κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου (VC, business angels κλπ).

4. προώθηση / διάχυση των δράσεων κοινού ενδιαφέροντος από τα συμβαλλόμενα μέρη ως community partners.

Το Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων είναι το επίσημο μητρώο καταγραφής των Ελληνικών νεοφυών επιχειρήσεων και στοχεύει στην παρακολούθηση και καταγραφή (συγκεκριμένα KPI) της προόδου τους, στην υποστήριξή τους με οφέλη και πλεονεκτήματα ενώ παράλληλα λειτουργεί ως πόλος έλξης για επενδυτές, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό.

Η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας λειτουργεί ως ενεργοποιητής δράσεων που στοχεύουν στην ενίσχυση και αξιοποίηση του οικοσυστήματος καινοτομίας για την παραγωγή οικονομικού αποτελέσματος. Η προ-θερμοκοιτίδα στήριξης νεοφυούς επιχειρηματικότητας που έχει αναπτύξει στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης προσφέρεται στους φορείς του οικοσυστήματος για την ανάπτυξη συνεργιών με γνώμονα την επίτευξη εξωστρέφειας.