Νέο πρόγραμμα κατάρτισης Brand Training PRO για επιχειρήσεις | SEEN BRAND AGENCY

    Από: Startup Team

Η SEEN BRAND AGENCY ανακοινώνει την έναρξη του νέου προγράμματος κατάρτισης Brand Training PRO για επιχειρήσεις. Το νέο πρόγραμμα σχεδιάστηκε για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να εξελίξουν την επικοινωνία και τη φήμη τους, μέσα από την εκπαίδευση των στελεχών τους στις βασικές αρχές μιας μάρκας (brand) και στην πρακτική αξιοποίηση αυτών των αρχών στον χώρο εργασίας.

Με επίκεντρο τη διαδραστική και πρακτική εκπαίδευση, το πρόγραμμα κατάρτισης Brand Training PRO στοχεύει να ενδυναμώσει τους συμμετέχοντες με τις δεξιότητες, τις γνώσεις και την αυτοπεποίθηση που απαιτούνται για την επικοινωνία και την προώθηση μιας μάρκας.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει τέσσερις ενότητες που αφορούν τον πελάτη

(design thinking), την εταιρεία (brand building), την επικοινωνία (storytelling) και την αξιολόγηση του ανταγωνισμού (competition mapping).

Μεταξύ άλλων, οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν βαθιά κατανόηση του πώς:

να δημιουργούν περσόνες πελατών και να σχεδιάζουν ενέργειες βάσει αναγκών, επιθυμιών και προβλημάτων προκειμένου να δημιουργούν ανταπόκριση και πιστότητα να δομούν μια μάρκα από το μηδέν μαθαίνοντάς πως να ορίζουν ως ομάδα τις αξίες, την αποστολή, το Αρχέτυπο και τον τόνο φωνής της καθώς και την εφαρμογή τους να συντάσσουν αφηγηματικά κείμενα που συνδέουν τη μάρκα με τον πελάτη να αξιολογούν τον ανταγωνισμό και να βρίσκουν συγκριτικό πλεονέκτημα

Παράλληλα θα εκπαιδευτούν πως να τα εφαρμόζουν στη πράξη, στη λήψη αποφάσεων και στην επικοινωνία της εταιρείας με πελάτες, ενδιαφερόμενους φορείς και το κοινό.

Σκοπός του προγράμματός είναι να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να αναπτύξουν εκ των έσω, μια ενιαία και στιβαρή ταυτότητα που μπορεί να ενισχύσει την προβολή τους, να αυξήσει την αφοσίωση των πελατών και να τις διαφοροποιήσει από τον ανταγωνισμό.

Η υπηρεσία κατάρτισης Brand Training PRO είναι διαθέσιμη σε επιχειρήσεις όλων των κλάδων και μεγεθών, και μπορεί να προσαρμοστεί για να καλύψει συγκεκριμένες επιχειρησιακές ανάγκες και στόχους, σε εξωτερική ή εσωτερική επικοινωνία.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται διά ζώσης ή διαδικτυακά, και οι συμμετέχοντες θα έχουν πρόσβαση σε μια σειρά από εργαλεία και πόρους που θα τους βοηθήσουν να κατανοήσουν και εφαρμόζουν αποτελεσματικά την ταυτότητα της εταιρείας τους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Brand Training PRO και την εταιρεία, επισκεφτείτε τον ιστότοπο seen.com.gr