Πρόσκληση μεταναστών 2ης γενιάς (21-30 ετών) σε Διακρατικό Συνέδριο στις Βρυξέλλες

    Από: Startup Team

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, σε συνεργασία με τους εταίρους του ERASMUS+ έργου “RAYSE – Raising Awareness of Youth European of Second Generation with Migration Background”, διοργανώνει Διακρατικό Συνέδριο στις Βρυξέλλες, 3-7 Φεβρουαρίου 2020, με στόχο την συμμετοχή νέων μεταναστών 2ης γενιάς (21-30 ετών) σε συζητήσεις και εργασίες, βασικό αποτέλεσμα των οποίων θα είναι η δημιουργία μιας σειράς προτάσεων και πολιτικών για την ομαλή και πιο αποτελεσματική ένταξη των νέων μεταναστών στις τοπικές κοινωνίες υποδοχής.

Δυνατότητα συμμετοχής στο διακρατικό συνέδριο έχουν νέοι/ες μετανάστες 2ης γενιάς, ηλικίας 21-30 ετών, οι οποίοι, επιπλέον, πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

  • Έχουν μεταναστευτικό υπόβαθρο (π.χ. γεννήθηκαν εκτός Ελλάδας και μετακόμισαν στην Ελλάδα μαζί με τους γονείς τους) και προέρχονται από χώρες μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. Αλβανία, Σερβία, Ρωσία, Ουκρανία, χώρες εκτός της Ευρώπης, κλπ.).
  • Διαθέτουν ευχέρεια και άνεση στην χρήση της Αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος).
  • Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και πρότερη συμμετοχή σε παρόμοιες δράσεις θα συνεκτιμηθούν θετικά ως προς την αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να δηλώσουν ενδιαφέρουν για την συμμετοχή τους στο διακρατικό συνέδριο, χρησιμοποιώντας την σχετική φόρμα  (υποβάλλοντας και το βιογραφικό τους σημείωμα).

Συνολικά, θα επιλεγούν 4 άτομα.

Σημειώνεται ότι το σύνολο των εξόδων, ήτοι κόστος αεροπορικών εισιτηρίων και έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής θα καλυφθεί εξ’ ολοκλήρου από το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας.

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής είναι έως και 8 Νοεμβρίου 2019.

Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας, θα ακολουθήσει η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής και τα άτομα που θα επιλεγούν θα ενημερωθούν είτε τηλεφωνικά είτε μέσω email σχετικά ώστε να οριστεί ημερομηνία για την προσωπική συνέντευξη ή/και οριστικοποίηση της συμμετοχής τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Φιλαρέτη Πάκα στο τηλέφωνο 2410 626943 και ώρες 09:00 – 16:00.