Συνέδριο Devoxx Greece 2023, 4 – 6 Μαΐου 2023, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

    Από: Startup Team

Περισσότερους από 1200 συμμετέχοντες από όλον τον κόσμο και πάνω από 20 χώρες αναμένεται να υποδεχτεί φέτος το συνέδριο Devoxx Greece το οποίο θα διεξαχθεί 4 με 6 Μαΐου 2023 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

To συνέδριο διοργανώθηκε πρώτη φορά στην Αθήνα το 2017 με την ονομασία Voxxed Days Athens και συγκέντρωσε 450 άτομα από την Ελλάδα και την Ευρώπη. Τις επόμενες χρονιές ακολούθησε ανοδική πορεία (με εξαίρεση την περίοδο της πανδημίας) και συγκεκριμένα το 2022 υποδέχτηκε περισσότερους από 900 συμμετέχοντες από όλον τον κόσμο.

Φέτος το συνέδριο έχει αναβαθμιστεί και φέρει τον τίτλο Devoxx Greece 2023, όπου από ένα τοπικό συνέδριο έχει γίνει διεθνές με συμμετέχοντες από όλην την Ευρώπη και είναι πλέον το μεγαλύτερο συνέδριο στον κλάδο της τεχνολογίας.

Συγκεντρώνει το ενδιαφέρον προγραμματιστών, μηχανικών, engineering managers, developers, ανώτερων στελεχών και αποτελεί ιδανικό τόπο συνάντησης για δικτύωση, ενώ βασική του φιλοδοξία είναι να εξερευνήσει τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις. Οι αναγνωρισμένοι του ομιλητές από τοπικό και διεθνές επίπεδο μεταφέρουν γνώση στους συμμετέχοντες και  πρακτική εμπειρία.

Το άρτιο επιστημονικό πρόγραμμα περιλαμβάνει πλούσιες διαλέξεις και απαρτίζεται από 70+ θεματικές ενότητες: Java, Cloud, Big Data, Security, Architecture, Artificial Intelligence, Machine Learning, Robotics, Programming Languages, Methodologies, και Developer Culture, που διεξάγονται σε 4 παράλληλες αίθουσες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο συνέδριο συμμετέχουν οι ισχυρότερες εταιρείες του κλάδου της τεχνολογίας ως χορηγοί, οι οποίες παρουσιάζουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες στους παρευρισκόμενους.

To Devoxx διεξάγεται με απόλυτη επιτυχία και σε άλλες χώρες του εξωτερικού (Βέλγιο, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Πολωνία, Μαρόκο και Ουκρανία) που υποδέχονται ετησίως πάνω από 15.000 Devoxxians.

Για περισσότερες πληροφορίες για την εγγραφή και το πρόγραμμα του συνεδρίου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα www.devoxx.gr.

 

Devoxx Greece 2023, 4 – 6 May 2023, Athens Megaron Conference Centre (EN)

More than 1200 participants from all over the world and more than 20 countries are expected to attend this year’s Devoxx Greece conference, which will take place from 4 to 6 May 2023 at the Athens Concert Hall.

The conference was organized for the first time in Athens in 2017 under the name Voxxed Days Athens and managed to gather more than 450 people from Greece and Europe. During the next few years it followed an upward trend (with the exception of the pandemic period) and in 2022 it was a blast with more than 900 people from all over the world.

This year the conference has been upscaled and re-branded to Devoxx Greece 2023, where it has gone from a local conference to an international big conference with participants from all over Europe and it has become the defacto tech gathering in Greece and one of the largest conferences in Europe.

It gathers interest in addressing developers, team leaders, engineering managers, devops engineers, and is an ideal meeting place for networking, while its main ambition is to explore the latest technological developments. Its renowned local and international speakers bring knowledge and  practical experience to the participants.

The session’s schedule includes more than 80 talks about the latest technology and software development trends from a variety of thematic tracks such as : Java / JVM, Cloud, Big Data, Security, Architecture, Artificial Intelligence, Machine Learning, Robotics, Programming Languages, Methodologies, and Developer Culture, held in 4 parallel rooms.

It is worth noting that the most powerful companies of the technology sector participate in the conference as sponsors, presenting their products and services to the attendees.

Devoxx is held with great success in other foreign countries (Belgium, France, United Kingdom, Poland, Morocco and Ukraine) that annually welcome more than 15,000 Devoxxians.

For more information on registration and the conference programme, interested parties can contact www.devoxx.gr.