Οι ευέλικτοι χώροι εργασίας αναμένονται να συνεισφέρουν μέσα στην επόμενη δεκαετία 254 εκ. δολάρια στις τοπικές οικονομίες

    Από: Startup Team

Η αυξανόμενη μετατόπιση των ευέλικτων και συνεργατικών χώρων εργασίας σε περιοχές εκτός των μεγάλων, μητροπολιτικών πόλεων σε όλο τον κόσμο, δημιουργεί μια «ευέλικτη οικονομία» που μπορεί να συνεισφέρει περισσότερα από 254 εκ. δολάρια στις τοπικές οικονομίες μέσα στην επόμενη δεκαετία, σύμφωνα με την πρώτη εμπεριστατωμένη κοινωνικο-οικονομική έρευνα σε μικρότερες πόλεις και χώρους εργασίας σε προάστια. Η έρευνα αποκάλυψε ότι στις κοινότητες που περιλαμβάνουν ευέλικτους χώρους εργασίας κατά μέσο όρο δημιουργούνται 121 νέες θέσεις εργασίας, ενώ επιπλέον 9,63 εκ. δολάρια διοχετεύονται απευθείας στην τοπική οικονομία.

Αυτή η αύξηση της τοπικής απασχόλησης προωθείται κυρίως από τις μεγάλες εταιρείες που υιοθετούν πολιτικές ευέλικτης εργασίας, αποφεύγοντας πλέον το σύστημα μίας κεντρικής έδρας, και σταδιακά τοποθετώντας τους εργαζόμενους σε ευέλικτους χώρους έξω από τα μεγαλύτερα μητροπολιτικά κέντρα. Οι περισσότερες εταιρείες προχωρούν στην κίνηση αυτή για να βελτιώσουν την ευημερία, επιτρέποντας στους ανθρώπους να εργάζονται κοντύτερα στην κατοικία τους, αλλά και για να εξοικονομήσουν χρήματα και να ωθήσουν την παραγωγικότητα.

Δημιουργία θέσεων εργασίας και η «οικονομία σάντουιτς»

Στις 19 χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα, ένας μεμονωμένος χώρος εργασίας κατά μέσο όρο μπορεί να συντηρήσει 218 θέσεις εργασίας. Ο αριθμός αυτός συμπεριλαμβάνει θέσεις προσωρινής απασχόλησης που δημιουργούνται στο στάδιο διαρρύθμισης του χώρου, μόνιμες θέσεις για τη λειτουργία των γραφείων – συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υποδοχής, συντήρησης, καθαριότητας κλπ., συν των θέσεων που σχετίζονται με τη χρήση του χώρου.

Η έρευνα επίσης αποκαλύπτει ότι από κάθε μεμονωμένο κέντρο εργασίας, μπορούν να δημιουργηθούν κατά μέσο όρο 121 επιπρόσθετες θέσεις εργασίας στην τοπική κοινωνία. Αυτό συμβαίνει γιατί η παρουσία επιχειρήσεων και υπαλλήλων διεγείρουν την κίνηση στην γύρω περιοχή: όταν δημιουργούνται εταιρίες σε προαστιακές τοποθεσίες, φέρουν μαζί τους τοπικά αγαθά και υπηρεσίες, καθώς και εργαζόμενους που ξοδεύουν χρήματα στην περιοχή, δημιουργώντας τη λεγόμενη «οικονομία σάντουιτς».

Οικονομικός αντίκτυπος

Πέρα από την άμεση δημιουργία θέσεων εργασίας, οι ευέλικτοι χώροι ωφελούν γενικότερα την περιοχή αυξάνοντας την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία (ΑΠΑ), τη μονάδα μέτρησης της αξίας των αγαθών και των υπηρεσιών που παράγονται στην περιοχή. Η έρευνα βρήκε ότι ένας μέσος χώρος ευέλικτης εργασίας παράγει 16,47 εκ. δολάρια ΑΠΑ ετησίως, από τα οποία τα 9,63 εκ. δολάρια διοχετεύονται απευθείας στην τοπική οικονομία. Το γεγονός εξηγείται εν μέρει από την «οικονομία σάντουιτς», δημιουργείται όμως επίσης από τις καλύτερες προοπτικές σταδιοδρομίας και αμοιβής για τους κατοίκους, καθώς και τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στην περιοχή.

Τα επόμενα 10 χρόνια

Σύμφωνα με τον Mark Dixon, CEO της IWG (μητρική της Regus), «Παρατηρούμε μια αυξανόμενη ζήτηση από εταιρείες όλων των μεγεθών για ευέλικτους χώρους, σε μικρότερες πόλεις και κωμοπόλεις. Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις επιλέγουν ένα ακτινωτό μοντέλο ακινήτων κέντρου-περιφέρειας, ενώ οι μικρότερες επιχειρήσεις που προτιμούν να συγκεντρώνονται και να συνεργάζονται, επιλέγουν ευέλικτους χώρους προκειμένου να βρίσκονται κοντά σε άλλες επιχειρήσεις».

Και συνεχίζει: «Ήδη διαθέτουμε εκατοντάδες κέντρα αυτού σε τέτοιου τύπου περιοχές, κάποιες από τις οποίες έχουν πληθυσμούς έως 10 χιλιάδες άτομα, και καθώς αυτή η τάση συνεχίζεται σχεδιάζουμε να ανοίξουμε πολλά παραπάνω. Το όραμά μας είναι στο εγγύς μέλλον να υπάρχει ένας επαγγελματικός χώρος εργασίας σε κάθε γωνία».

Για να διαβάσετε όλη την έρευνα, επισκεφθείτε: www.regus.com/suburban-economic-survey