Οι πρωτοβουλίες του ΚΕΠΑ για μεταφορά τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών στις χώρες μέλη του BSEC

    Από: Startup Team

Το Κέντρο Ενεργειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) με την ιδιότητα του Συντονιστή του BSEC – Green Energy Network διοργάνωσε τηλεδιάσκεψη των Ελλήνων μελών του δικτύου, την Πέμπτη 25 Μαΐου 2023, ενόψει της διεθνούς τηλεδιάσκεψης της επόμενης ημέρας.

Στην τηλεδιάσκεψη έλαβαν μέρος: Καθηγητής κ. Δημήτριος Μαυράκης – Συντονιστής του BSEC – Green Energy Network, Δ/ντης του ΚΕΠΑ, Συντονιστής UNAI Hub SDG7 (Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών), Καθηγητής κ. Αθανάσιος Μαλάμος – Αντιπρύτανης Έρευνας (Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο), Καθηγητής κ. Εμμανουήλ Κουδουμάς (Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο), Καθηγητής κ. Ελευθέριος Τοπάλογλου (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας),  κ. Νίκος Τσόλκης (Υποψ. Διδάκτορας – Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας), κ. Αποστολίνα Τσαλταμπάση, πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος (Σ.Ε.Γ.Ε.), κ. Αθανασία Ιωαννίδου (Διευθύντρια Σ.Ε.Γ.Ε.) κ. Κατερίνα Γκάνη (Σ.Ε.Γ.Ε.), κ. Ελισάβετ Λαφαζάνου (Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΕΔΕ)), κ. Ελένη Παπαγιάννη (ΠΕΔΜΕΔΕ),  κ. Γεώργιος Τάσσος (Περιβαλλοντικό Πάρκο και Μουσείο Φυσικής Ιστορίας «Μπουραζάνι»), ο κ. Χαρίλαος Αλεξόπουλος (μέλος του Δ.Σ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ) και Πρόεδρος της Εθνικής Ελληνικής Κοινότητας στο Επιχειρηματικό Συμβούλιο της ΟΣΕΠ), ο κ. Αντώνιος Μπούμπουλας (Αναπληρωτής Διευθυντής Στατιστικής, Μελετών και Έρευνας του ΕΒΕΘ),  Δρ. Ιωάννης Τσιπουρίδης – Σύμβουλος Μηχανικός Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Διευθυντής RECCReC (Renewable Energy & Climate Change Research Center) και Επισκέπτης καθηγητής Technical University of Mombasa (TUM)), η κ. Στέλα Μανίκα (Επιμελητήριο Λάρισας) και η Δρ. Πόπη Κονιδάρη (Ερευνήτρια ΚΕΠΑ, Μέλος BSEC – Green Energy Network και UNAI Hub SDG7).

Στην έναρξη της διαδικασίας ο καθ. κ. Μαυράκης και η Δρ. Κονιδάρη παρουσίασαν το ιστορικό συγκρότησης του BSEC-GEN, τις πρωτοβουλίες του ΚΕΠΑ για μεταφορά τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών στις χώρες μέλη του BSEC και επισήμαναν τις ευκαιρίες, και τα προβλήματα περιφερειακής συνεργασίας στην παρούσα πολιτική συγκυρία.

Στη συζήτηση που ακολούθησε οι συμμετέχοντες παρουσίασαν συνοπτικά τους φορείς τους, το δυναμικό και τα επιχειρηματικά ενδιαφέροντα τους. Ειδικότερα:

Ο Δρ. Τσιπουρίδης (Pro Climate & Energy Consultants Ltd), αναφέρθηκε σε δράσεις σε τομείς ακαδημαϊκού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος στον άξονα της δίκαιης βιώσιμης μετάβασης σε συνθήκες κλιματικής κρίσης στην Κένυα και επεσήμανε τις υφιστάμενες επενδυτικές και εμπορικές ευκαιρίες στην Αφρική και απηύθυνε πρόσκληση συνεργασίας προς τους συμμετέχοντες.

Οι κ. Αλεξόπουλος και κ. Μπούμπουλας (ΕΒΕΘ) αναφέρθηκαν στην υλοποίηση δράσεων μεταφοράς τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας μέσα από «πράσινες» λύσεις που οι επιχειρήσεις δύνανται να υιοθετήσουν  για μείωση του ενεργειακού τους κόστος και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος τους.

Η κα. Λαφαζάνου (ΠΕΔΜΕΔΕ) σημείωσε ότι ο φορέας της στηρίζει στο κατασκευαστικό οικοσύστημα, την ψηφιοποίηση, την ενεργειακή απόδοση και την κυκλική οικονομία.

Οι καθ. κ. Μαλάμος και καθ. κ. Κουδουμάς (Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο) αναφέρθηκαν στους τομείς της ενέργειας, του περιβάλλοντος, του αγροδιατροφικού τομέα, της διαχείρισης εδάφους και νερού και σε δράσεις ερευνών αγοράς και μεταφοράς καλών πρακτικών σε σχέση με βιώσιμη ανάπτυξη.