Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εργασίες του 13ου Ενεργειακού Διαλόγου για την Ν.Α Ευρώπη

    Από: Startup Team

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εργασίες του 13ου Ενεργειακού Διαλόγου για την Ν.Α Ευρώπη, που οργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 16 και 17 Ιουνίου 2022, από το Ινστιτούτο Ενέργειας για την Ν.Α. Ευρώπη (ΙΕΝΕ).

Στο διάλογο που οργανώθηκε υπό την αιγίδα του ΥΠΕΝ συμμετέσχον διευθυντικά στελέχη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ακαδημαϊκοί και ανεξάρτητοι σύμβουλοι από την Ελλάδα, τις χώρες της Ν.Α. Ευρώπης, την Τουρκία, την Ε.Ε,. το Ην. Βασίλειο, την Ελβετία και την Ρωσική Ομοσπονδία.

Ο «Διάλογος» που οργανώθηκε ως «Ενεργειακή Γέφυρα Φιλίας και Συνεργασίας», επέτρεψε την γόνιμη ανταλλαγή πληροφοριών και εκτιμήσεων, μεταξύ κυβερνητικών εκπροσώπων, ακαδημαϊκών, παικτών της αγοράς και ρυθμιστικών εκπροσώπων των αγορών ενέργειας.

Ο «Διάλογος» επέτρεψε την αντιπαράθεση και ειλικρινή ανταλλαγή απόψεων για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των πολιτικών που σχετίζονται με τα θέματα των πολιτικών μηδενικών εκπομπών άνθρακα και το «εφικτόν» των προτεινόμενων λύσεων, μέσα στο διαγραφόμενο γεωπολιτικό και διεθνές οικονομικό περιβάλλον.

Η δομή του Διάλογου και η σύνθεση των συμμετεχόντων επέτρεψε την ανταλλαγή απόψεων και την αξιολόγηση των προτεινόμενων λύσεων ενεργειακής πολιτικής από την πλευρά κυρίως των παικτών της αγοράς.

Οι ενότητες, που απετέλεσαν αντικείμενο συζήτησης την πρώτη ημέρα, είχαν ως αφετηρία την επισκόπηση των διεθνών και περιφερειακών εξελίξεων και συνεχίσθηκαν με δομημένες συζητήσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία και τα ενεργειακά διλλήματα της Ευρώπης, τις εκτιμήσεις για τις δυνατότητες διαφοροποίησης της περιφερειακής αγοράς φυσικού αερίου, τις εναλλακτικές οδεύσεις φυσικού αερίου, το ρόλο του βιομεθανίου και τέλος τις επιπτώσεις του πολέμου της Ουκρανίας στην ασφάλεια της τροφοδοσίας σε ενέργεια για την Ν.Α. Ευρώπη.

Ως συντονιστής του πρώτου μέρους της συζήτησης με τίτλο “The war in Ukraine and Europe’s Energy Dillemas” συμμετέσχε ο Διευθυντής του ΚΕΠΑ καθ. Δημ. Μαυράκης με κύριο εισηγητή τον διεθνούς φήμης αναλυτή Prof. Pantelis Capros (NΤUA) Scientific coordinator E3Modeling, και συμμετέχοντες στη συζήτηση τους Mr. Slavtcho Neykov Chairman of the BoD from EMI, Bulgaria, Dr. Charles Ellinas, Senior Fellow, Global Energy Center Atlantic Council, Prof. Ionut Purica Romanian Academy and WEC National Member Committee, Romania, and Dr. Leo Drollas, Independent Energy Consultant, UK.

Στη διάρκεια της δεύτερης ημέρας τα θέματα τα οποία συζητήθηκαν κάλυψαν τις περιοχές των δικτύων, της αποθήκευσης ενέργειας και των καινοτομιών για την ενίσχυση της διείσδυσης των ΑΠΕ, την παγκόσμια και περιφερειακή διάσταση της ενεργειακής αποτελεσματικότητας, την ολοκλήρωση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου στην Ν.Α. Ευρώπη, τις προκλήσεις εφαρμογής της Πράσινης Η.Δ. και της απανθρακοποίησης στην Ν.Α. Ευρώπη.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε η συζήτηση για τα θέματα της ενίσχυσης των ερευνών για τους υδρογονάνθρακες στην Ν.Α. Ευρώπη που εστίασε στα πιθανά κοιτάσματα του Ιονίου, του Πατραϊκού, της θαλάσσιας περιοχής δυτικά της Κρήτης αλλά και στις προκλήσεις και στα εμπόδια στην προσέλκυση επενδύσεων στα θέματα της ενέργειας.

Ο «Διάλογος» ολοκληρώθηκε με τα συμπεράσματα που παρουσιάσθηκαν από Mr. John Roberts Energy Security Specialist, UK, και τις διαπιστώσεις από τον Πρόεδρο του ΙΕΝΕ κ. Κωστή Σταμπολή.

Μετά το τέλος των εργασιών του «Διαλόγου», οι συμμετέχοντες ξεναγήθηκαν από τον κ. Ιωάννη Καμπούρη, Πρόεδρο και CEO στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Συντονισμού των ηλεκτρικών Δικτύων της Ν.Α. Ευρώπης (SEleNeCC) στη Θεσσαλονίκη.