Παρουσίαση του Έργου CIRCES “Κυκλικός Σχεδιασμός: Δεξιότητες για τους Ανθρώπους του Μέλλοντος ”

    Από: Startup Team

Με επιτυχία διοργανώθηκε την Πέμπτη, 18 Μαΐου 2023, η παρουσίαση του έργου CIRCES – Κυκλικός Σχεδιασμός: Δεξιότητες για τους Ανθρώπους του Μέλλοντος στο αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Πατρών στο Αγρίνιο.

Το Ινστιτούτο Καινοτομίας & Βιώσιμης Ανάπτυξης “ΑΕΙΠΛΟΥΣ”, συμμετέχει στην υλοποίηση του έργου το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ – KA220-VETCooperation partnerships in vocational education and training. Το έργο έχει ως αντικείμενο να ενθαρρύνει την ανάπτυξη δεξιοτήτων Κυκλικού Σχεδιασμού τόσο των εκπαιδευτών όσο και των μαθητών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, ώστε οι τελευταίοι να ανταποκριθούν στις αλλαγές που απαιτεί η αγορά εργασίας σχετικά με την εφαρμογή μοντέλων κυκλικής ανάπτυξης.

Ο συντονιστής, Καθ. Ευάγγελος Παπαδάκης, Πανεπιστήμιο Πατρών, παρουσίασε τους στόχους και τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου μεταξύ των οποίων προβλέπεται να υλοποιηθεί μεθοδολογία διδασκαλίας και πρόγραμμα σπουδών σε θέματα κυκλικής οικονομίας και κυκλικού σχεδιασμού που θα ενσωματωθούν σε ψηφιακή πλατφόρμα για την εκπαίδευση μαθητών Επαγγελματικών Λυκείων υπό τη μορφή ψηφιακών παιχνιδιών για τη μεγαλύτερη προσέλκυσή τους.

Πρόκειται για ένα έργο όπου συνεργάζονται φορείς και εκπαιδευτές από την Ελλάδα, την Ιταλία, Ουγγαρία και Ρουμανία, μεταξύ των οποίων και το πρώτο πανεπιστήμιο της Ευρώπης, το Πανεπιστήμιο της Μπολόνια – Alma Mater Studiorum.  Επιπλέον, συμμετέχουν από την Ιταλία η εταιρία Romagna Tech και ARGO SRL, από την Ουγγαρία το επιχειρηματικό δίκτυο Pannon Business Network Association, από την Ελλάδα το Ινστιτούτο ΑΕΙΠΛΟΥΣ και τη Ρουμανία  το Τεχνολογικό Λύκειο ‘Valeriu Braniste’ καθώς και η εταιρία υλοποίησης ψηφιακών εργαλείων, PREDICT CSD Consulting.

Έχει ήδη διεξαχθεί διαδικτυακή έρευνα στις 4 χώρες, για τον εντοπισμό κενών γνώσεων στα σχετικά θέματα, τα αποτελέσματα της οποίας θα αναλυθούν από ομάδες εργασίας ώστε μέσα από μια συμμετοχική διαδικασία συν-σχεδιασμού να εντοπιστούν μεθοδολογικές προσεγγίσεις και μοντέλα κατάρτισης.

Στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε, ο Καθ. Ευάγγελος Παπαδάκης τόνισε μεταξύ άλλων ότι ο κυκλικός σχεδιασμός συμβαδίζει με την κυκλική οικονομία, η οποία δεσμεύεται να επαναχρησιμοποιήσει προϊόντα και να εγκαταλείψει το παράδειγμα χρήσης και απόρριψης (γραμμικό μοντέλο). Διευκρίνισε ότι ο κυκλικός σχεδιασμός υποστηρίζει την επανεξέταση της διαδικασίας δημιουργίας ενός προϊόντος από την αρχή και, για να γίνει αυτό, οι σχεδιαστές πρέπει να υιοθετήσουν τη βιωσιμότητα και το σεβασμό για το περιβάλλον ως σημείο εκκίνησης. Τέλος, αναφέρθηκε στην ανάγκη ανάπτυξης κυκλικών δεξιοτήτων από τους νέους ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις αναδυόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας στον πράσινο και ψηφιακό τομέα καθώς αναμένεται αύξηση της ζήτησης για πράσινα επαγγέλματα την επόμενη πενταετία.