Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

    Από: Startup Team

Το ενεργειακό πιστοποιητικό είναι σημαντικό για κάθε κτίριο ή κτιριακή μονάδα καθώς συμβάλλει στην ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης του. Κρίνεται απαραίτητο όταν οι ιδιοκτήτες επιθυμούν να μεταβιβάσουν ή να εκμισθώσουν το ακίνητο τους και έχει διάρκεια 10 έτη. Η διάρκεια του είναι τέτοια διότι αφορά το ακίνητο και όχι φυσικο πρόσωπο. Επομένως δεν είναι αναγκαία η ανανέωση του, εφόσον δεν υπάρξουν ριζικές αλλαγές στο κτίριο.

Στη συνέχεια θα βρείτε όλες τις πληροφορίες σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού και τη διαδικασία για την απόκτηση του στις χαμηλότερες δυνατές τιμές.

Τι πρέπει να γνωρίζω για τη διαδικασία της έκδοσης του ΠΕΑ;

Η διαδικασία έκδοσης για το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης εκτελείται από έναν έμπειρο επιθεωρητή που επισκέπτεται την ιδιοκτησία, εξετάζει βασικά στοιχεία όπως μόνωση σοφίτας, οικιακό λέβητα, δεξαμενή ζεστού νερού, θερμαντικά σώματα, παράθυρα για διπλά τζάμια κλπ. Στη συνέχεια εισάγει τις παρατηρήσεις σε ένα πρόγραμμα λογισμικού το οποίο εκτελεί τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης. Το πρόγραμμα δίνει έναν ενιαίο αριθμό για την αξιολόγηση της ενεργειακής απόδοσης και μια συνιστώμενη αξία των δυνατοτήτων βελτίωσης.

Τι δικαιολογητικά χρειάζομαι;

 1. Κάτοψη (ή σκαρίφημα)
 2. Τον τίτλο ιδιοκτησίας (οποιοσδήποτε τίτλος ιδιοκτησίας, π.χ από γονική παροχή, αποδοχή κληρονομιάς, δωρεά, μεταβίβαση, αγορά κλπ.)
 3. Παράβολο με κωδικό 8012 από το taxisnet (κόστος 5 ευρώ)
 4. Αριθμός οικοδομικής αδείας (ανέγερση μετά τις 14/3/1983)

Προαιρετικά:

 1. Το φύλλο συντήρησης του λέβητα
 2. Αντίγραφο της δήλωσης του ακινήτου στο Κτηματολόγιο (εάν το έχουμε δηλώσει).

Τι είναι οι συστάσεις που αναγράφονται στο ενεργειακό πιστοποιητικό;

Το πιστοποιητικό περιλαμβάνει συστάσεις για τρόπους βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης του σπιτιού για εξοικονόμηση χρημάτων. Οι συστάσεις αυτές αφορούν την ενεργειακή βελτίωση του κτιρίου και αφορούν τα δομικά στοιχεία του κτιρίου και το σύστημα θέρμανσης. Η ακρίβεια των συστάσεων θα εξαρτηθεί από τα πρότυπα επιθεώρησης που εφαρμόζονται από τον επιθεωρητή, τα οποία ενδέχεται να είναι μεταβλητά. Οι επιθεωρητές, ελέγχονται από τους φορείς διαπίστευσης προκειμένου να τηρούν τα πρότυπα.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.Εν.Α.Κ.) οι 9 κατηγορίες που μπορεί να καταταχθεί το κτήριο ή η κτιριακή μονάδα είναι οι εξής:

 1. Α+ ( η ανώτερη ενεργειακά κατηγορία)
 2. Α
 3. Β+
 4. Β
 5. Γ
 6. Δ
 7. Ε
 8. Ζ
 9. Η ( η χαμηλότερη ενεργειακή κατηγορία)

Πότε είναι απαραίτητο το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης;

Το πιστοποιητικό είναι απαραίτητο να εκδοθεί, εφόσον δεν υφίσταται ήδη υπάρχον σε ισχύ, στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του ακινήτου πρόκειται να νοικιάσει το ακίνητο, να το διαθέσει προς πώληση ή να το μεταβιβάσει.

Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης θα πρέπει να εκδίδεται πριν την μίσθωση του ακινήτου. Πιο συγκεκριμένα, ο αριθμός πρωτοκόλλου του ενεργειακού πιστοποιητικού πρέπει να αναγράφεται σε κάθε μισθωτήριο. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου του ενεργειακού πιστοποιητικού, η φορολογική αρχή δεν το λαμβάνει υπόψη ως έγκυρο μισθωτήριο.

Όταν πρόκειται για αγοραπωλησία του ακινήτου, ο συμβολαιογράφος είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στο συμβολαιογραφικό μισθωτήριο συμβόλαιο, για την κατάρτιση πράξεως αγοραπωλησίας ακινήτου, τον αριθμό πρωτοκόλλου ενεργειακού πιστοποιητικού και να επισυνάψει το επίσημο αντίγραφο του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης σε αυτό.

Υπάρχει πρόστιμο αν δεν εκδώσω το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης;

Σε περίπτωση που έχει προηγηθεί σύναψη συμβολαίου μεταξύ εκμισθωτή και μισθωτή, χωρίς να έχει καταχωρηθεί ο αριθμός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ, επιβάλλεται πρόστιμο από 1.000€ έως 10.000€ στον κατά νόμο δικαιούχο του ακινήτου.

Ποιά είναι η τιμή για την έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού;

 • Πιστοποιητικό έως 30τ.μ. 29€
 • Πιστοποιητικό έως 100τ.μ. 33€
 • Πιστοποιητικό έως 150τ.μ. 60€
 • Πιστοποιητικό έως 250τ.μ. 99€
 • Πιστοποιητικό έως 1000τ.μ. 0,4€/τ.μ
 • Πιστοποιητικό από 1000τ.μ. 0,4€/τ.μ

Πώς μπορώ να εκδώσω το ηλεκτρονικό παράβολο;

Η έκδοση του παραβόλου για το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης γίνεται από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου και εκδίδεται πάντα στο ΑΦΜ του. Για το παράβολο θα επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του taxisnet, θα επιλέξετε το παράβολο που επιθυμείτε και στη συνέχεια θα εκδοθεί αυτόματα ένας μοναδικός «κωδικός παραβόλου». Η πληρωμή του παραβόλου για το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης μπορεί να γίνει είτε ηλεκτρονικά είτε το εκτυπώνετε και το πληρώνετε σε κάποια τράπεζα ή ΚΕΠ.

Το κόστος του παραβόλου διαμορφώνεται ανάλογα με την τάξη της ενεργειακής επιθεώρησης.

 • Για ενεργειακή επιθεώρηση Ά Τάξης: παράβολο με κωδικό 8012 και κόστος που ανέρχεται στα 5€.
 • Για ενεργειακή επιθεώρηση Β’ Τάξης: παράβολο με κωδικό 8013 και κόστος που ανέρχεται στα 10€.
 • Για ενεργειακή επιθεώρηση Γ’ Τάξης: παράβολο με κωδικό 8012 και κόστος που ανέρχεται στα 30€.

Γιατί να επιλέξω το myConstructor για την έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού;

Στην πλατφόρμα μας θα βρείτε έμπειρους και καταξιωμένους ενεργειακούς επιθεωρητές για την έκδοση του ΠΕΑ. Οι συνεργάτες μας χάρη στη πολυετή τους εμπειρία μπορούν να σας εγγυηθούν για το αποτέλεσμα.