Ενεργοποιείται η Intrum Hellas με 700 υπαλλήλους από την Πειραιώς

    Από: Startup Team

Η ενεργοποίηση της εταιρείας αναμένεται στις 16 Σεπτεμβρίου και ήδη περίπου 700 νυν υπάλληλοι της Πειραιώς έχουν αποδεχθεί την πρόσκληση της διοίκησης για τη μεταφορά τους στην Intrum Hellas, δημιουργώντας την κρίσιμη μάζα των εργαζομένων που είναι απαραίτητοι για να λειτουργήσει η νέα εταιρεία. Αν και ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε τη μεταφορά του συνόλου των 1.300 υπαλλήλων που εργάζονταν στην RBU, και μέχρι σήμερα ο αριθμός αυτός δεν έχει συγκεντρωθεί, από την πλευρά της διοίκησης εκφράζεται αισιοδοξία ότι ο τελικός αριθμός των υπαλλήλων που θα πεισθούν να αποδεχθούν την πρόταση της διοίκησης θα αυξηθεί. Ο λόγος είναι προφανής και έχει να κάνει με το γεγονός ότι η διεύθυνση καθυστερήσεων, από την επομένη της υλοποίησης της συμφωνίας, δεν θα έχει αντικείμενο στην τράπεζα και οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι θα βρεθούν ουσιαστικά χωρίς αντικείμενο. Η διοίκηση της τράπεζας προσδοκά ότι, εκτός από τους υπαλλήλους της μονάδας RBU, στη νέα εταιρεία θα μεταφερθούν και κάποιοι εργαζόμενοι από άλλες διευθύνσεις, οι οποίοι βλέπουν πίσω από αυτή τη συνεργασία την ευκαιρία για καριέρα έξω από τα στεγανά της τράπεζας. Δεν είναι τυχαίο ότι η τράπεζα έχει αφήσει σιωπηρά «ανοικτό» το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου που έληγε στις 15 Αυγούστου, παράμετρος που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για εσωτερικές ανακατατάξεις και αποτελεσματικότερη διαχείριση του προσωπικού.

Το γεγονός ότι η τράπεζα, μέσω της συμφωνίας με την Intrum, μεταφέρει την ευθύνη διαχείρισης του συνόλου του χαρτοφυλακίου των κόκκινων δανείων στην Intrum Hellas δημιουργεί τις συνθήκες για την ουσιαστική απεμπλοκή της από αυτό το τμήμα των δανείων. Να σημειωθεί ότι η Τράπεζα Πειραιώς συμμετέχει με ποσοστό 20% στη νέα εταιρεία, η οποία ωστόσο θα είναι εκτός ισολογισμού του ομίλου, επιτυγχάνοντας με αυτό τον τρόπο την ουσιαστική μείωση του κόστους προσωπικού που δημιουργούσε η ύπαρξη της μονάδας RBU στην τράπεζα.

Δεν συμβαίνει το ίδιο με τα κόκκινα δάνεια των 26 δισ. ευρώ που ανατίθενται προς διαχείριση στη νέα εταιρεία και τα οποία θα παραμείνουν στον ισολογισμό της Τράπεζας Πειραιώς. Το πλάνο προβλέπει ότι το 2019 τα κόκκινα δάνεια θα μειωθούν κατά 3,5 δισ. ευρώ, το 2020 κατά 6,5 δισ. ευρώ και κατά 5 δισ. ευρώ το 2021. Το φιλόδοξο πλάνο που έχει θέσει η διοίκηση της τράπεζας βασίζεται στην παραδοχή ότι η Intrum επιτυγχάνει υπεραπόδοση της τάξης του 10% στις χώρες που δραστηριοποιείται και ως εκ τούτου η επιδιωκόμενη μείωση που αποτυπώνεται στη συμφωνία των δύο μερών αποτελεί ρεαλιστικό σενάριο. Το άμεσο κεφαλαιακό όφελος από τη συμφωνία προσδιορίζεται στις 80 μονάδες βάσης, ενώ σταδιακά στο τέλος του 2021 το όφελος εκτιμάται στις 60 – 65 μονάδες βάσης – το οποίο ωστόσο μπορεί να ανέλθει στις 100 μονάδες εάν και εφόσον επιτευχθεί το φιλόδοξο σενάριο μείωσης των κόκκινων δανείων.

Πηγή: kathimerini.gr