Κρι Κρι: Στα €7,64 εκατ. τα καθαρά κέρδη εξαμήνου

    Από: Startup Team

H βιομηχανία γάλακτος Κρι ΚριΚΡΙ -0,76% δημοσίευσε τις οικονομικές καταστάσεις εξαμήνου 2019.

Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε €57,40 εκ. έναντι €51,00 εκ. το 2018 (αυξημένος +12,6%).

Αντίστοιχα, τα βασικά μεγέθη της κερδοφορίας διαμορφώθηκαν ως εξής:

– Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε €22,40 εκ. έναντι €21,43 εκ. το εξάμηνο 2018.

– Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν σε €12,23 εκ. έναντι €11,71 εκ. το εξάμηνο 2018.

– Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €10,50 εκ., έναντι €10,17 εκ. το εξάμηνο 2018.

– Τέλος, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους, ανήλθαν σε €7,64 εκ., έναντι €7,36 εκ. το εξάμηνο 2018.

Στην ελληνική αγορά παγωτού, οι πωλήσεις στο εξάμηνο 2019 ανήλθαν σε €12,82 εκ., μειωμένες κατά -5,6%. Παρά την ανάπτυξη της αριθμητικής μας διανομής, με την προσθήκη περισσότερων από 950 νέων σημείων πώλησης και τη σημαντική επιτυχία που σημείωσαν τα νέα προϊόντα παγωτού, οι πωλήσεις επηρεάστηκαν έντονα αρνητικά από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικράτησαν από τα μέσα του Μαρτίου, και συνεχίστηκαν μέχρι και τα μέσα Μαΐου. Ωστόσο, η κατάσταση αυτή αντιστράφηκε στους επόμενους μήνες, Ιούνιο έως Αύγουστο, και πλέον οι εγχώριες πωλήσεις παγωτού εμφανίζονται αυξημένες προοδευτικά κατά περίπου +6%.

Στην ελληνική αγορά γιαουρτιού, οι πωλήσεις στο εξάμηνο 2019 ανήλθαν σε €21,80 εκ., αυξημένες κατά +7,4%. Συνεχίζουμε την εστίαση μας στη μεγάλη κατηγορία των στραγγιστών, με έντονη διαφημιστική επικοινωνία και στοχευμένες προωθητικές ενέργειες.

Παράλληλα, επεκτείνουμε τη γκάμα των προϊόντων μας ώστε να απευθυνόμαστε σε ευρύτερη καταναλωτική βάση. Στο πλαίσιο αυτό, προσφάτως προχωρήσαμε σε είσοδο στην κατηγορία βρεφικού γιαουρτιού. Συνολικά το μερίδιο μας στην ελληνική αγορά γιαουρτιού άγγιξε το 16,1% (+0,9π.μ), διατηρώντας της 2η θέση [IRI σε όγκο, Ιούλιος 2019].

Τέλος, στις αγορές του εξωτερικού, οι πωλήσεις γιαουρτιού συνεχίζουν να παρουσιάζουν αλματώδη ανάπτυξη (αύξηση +35,8%). Αξιοποιούμε τη δυναμική που έχει το ελληνικό γιαούρτι στις αγορές της Δυτ. Ευρώπης και επεκτείνουμε τις υπάρχουσες συνεργασίες. Πλέον, οι εξαγωγές ξεπερνούν το 39% των συνολικών πωλήσεων.

Πηγή: euro2day.gr