ΟΑΕΔ: Τρία νέα προγράμματα για 2.550 ανέργους έως το τέλος του 2019

    Από: Startup Team

Τρία νέα στοχευμένα προγράμματα για 2.550 ανέργους διαφορετικών κατηγοριών ετοιμάζεται να προκηρύξει ο ΟΑΕΔ μέχρι τα τέλη του 2019. Το κάθε ένα από αυτά στοχεύει και σε διαφορετική δεξαμενή ανέργων όπως οι μακροχρόνια άνεργοι, οι πτυχιούχοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης αλλά και οι απόφοιτοι πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τον νέο Διοικητή του Οργανισμού, Σπύρο Πρωτοψάλτη, ο ΟΑΕΔ βρίσκεται σε φάση αναδιοργάνωσης και επαναπροσδιορισμού του ρόλου του με συγκεκριμένους στόχους και προγραμματισμό. Ταυτόχρονα, ωστόσο, με την χάραξη της νέας πορείας, την οποία αναμένεται να ακολουθήσει ο ΟΑΕΔ, σε φάση υλοποίησης βρίσκονται τρία νέα προγράμματα. Οι σχετικές προκηρύξεις αναμένεται να βγουν στον αέρα για αιτήσεις μέχρι τα τέλη Δεκέμβρη. Τα δυο από τα τρία υλοποιούνται στην Δυτική Μακεδονία, καθώς πρόκειται για μια Περιφέρεια της χώρας με πολύ υψηλό ποσοστό ανεργίας. Ειδικότερα έρχονται:

  1. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του Δημοσίου και επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. Ωφελούμενοι αθ είναι 2.000 άνεργοι ηλικίας 55-67 ετών που βρίσκονται σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση, για παράδειγμα μακροχρόνια άνεργοι (χρόνος συνεχόμενης ανεργίας άνω των 12 μηνών). Το πρόγραμμα προβλέπει θέσεις πλήρους απασχόλησης με επιδότηση κατ αρχήν για ένα 12μηνο με δυνατότητα επέκτασης για άλλους 12 μήνες μετά από αίτηση του δικαιούχου (δηλαδή προβλεπόμενη συνολική απασχόληση 24 μήνες). Το πρόγραμμα απευθύνεται : α) σε επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του δημοσίου τομέα και β) σε επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (δήμων και Περιφερειών). Το ποσό της επιχορήγησης θα φτάνει στο 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους έως του ανώτατου ποσού των 600 ευρώ το μήνα. Θα δικαιολογεί δηλαδή μεικτούς μισθούς έως 1.200 ευρώ.
  2. Πρόγραμμα προεργασίας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Στοχευμένο πρόγραμμα επιδότησης της απασχόλησης σε θέσεις προεργασίας για 300 ανέργους ηλικίας 18-30 ετών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και σε επιχειρήσεις, φορείς, οργανισμούς του δημόσιου τομέα της Δυτικής Μακεδονίας. Ειδικότερα, το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, σε φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) και σε επιχειρήσεις, φορείς, οργανισμούς του Δημοσίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν εγγεγραμμένοι άνεργοι οποιασδήποτε εκπαιδευτικής βαθμίδας. Από τον ΟΑΕΔ θα καταβάλλεται μηνιαίως αποζημίωση ίση με τον νόμιμο κατώτατο μισθό (650 ευρώ) και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας. Η επιδότηση του προγράμματος θα διαρκεί 7 μήνες.
  3. Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Στοχευμένο πρόγραμμα επιδότησης της απασχόλησης και για το brain drain. Οι ωφελούμενοι θα είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ, ηλικίας 22-39 ετών πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στη Δυτική Μακεδονία. Η συνολική διάρκεια απασχόλησης ορίζεται σε 12 μήνες. Οι ακαθάριστες (μεικτά) μηνιαίες αμοιβές για την κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ορίζονται έως τα 1.040 ευρώ και για την κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) έως τα 990 ευρώ. Στόχος είναι η απασχόληση άνεργων πτυχιούχων στην Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και φορείς δημόσιου τομέα.

Πηγή: ethnos.gr